İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

MALİ MÜŞAVİRLER İÇİN MÜCBİR SEBEP UYGULAMASI BAŞLADI

Reklamlar

Bilindiği gibi mali müşavirler vergi mükellefleri adına vergi ve SGK mevzuatı çerçevesinde birtakım bildirimler ve beyanlar yapmaktadırlar. Mükelleflere ait bu yükümlülükler periyodik olarak ve belirli usül ve kurallar bütününe göre mali müşavirler tarafından titizlikle yerine getirilmektedir. Bu bildirimlerin tamamı belirli sürelere bağlıdır. Ancak kimi zaman zorlayıcı durumlar olduğu için bu bildirimler ya zamanında yapılamamakta ya da mükellef adına yükümlülükleri yerine getiren mali müşavirler adeta bağrına taş basıp görevini ifa etmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bugün (15.10.2019) yayınladığı sirküler ile kendisi veya yakını vefat eden meslek mensuplarının mücbir sebep hükümlerinden faydalanması nihayet sağlanmıştır.  Bu düzenlemenin hayata geçirilmesinde meslek camiasının sesini duyan maliyeye, bu sesin duyurulmasında gayret gösteren meslek mensubu vekillerimize teşekkür ediyoruz.

Bu düzenlemeye göre:

Meslek mensubu mali müşavirin kendisi ya da bir yakını vefat etmesi ve vefat tarihi itibarıyla beyanname/bildirimin verilme süresinin bitimine 7 gün veya daha az süre kalmış olması durumunda, yakını veya kendisi vefat eden meslek mensubu tarafından beyanname/bildirimleri verilen mükelleflerin mezkûr beyanname/bildirim verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son günü, bunların verilmesi gereken sürenin son gününü takip eden günden itibaren 7 nci güne uzatılmıştır.

Bu uygulamada eşi, çocuğu, kendisinin ya da eşinin annesi, babası, kardeşi meslek mensubunun yakını sayılmaktadır.

Beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması, vergi dairelerince yukarıda belirtilen şartların oluştuğunun anlaşılması durumunda re’sen yapılabileceği gibi ilgililerin yazılı başvurusuna istinaden de yapılabilir. Vergi dairesince re’sen uzatma yapılmadığı durumlarda, bu sürelerin dolmasından önce veya sonra beyanname/bildirimleri veren meslek mensubunun kendisinin veya yakınının vefat ettiğinin ve vefat tarihinin ispat ve tevsik edilmesi şarttır.

Sirkülerin tamamı için tıklayın >> (VUK-118/2019-8)

İlk yorum yapan siz olun

Bir Cevap YazınCevabı iptal et