İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

7440 SAYILI YAPILANDIRMA VE MATRAH ARTIRIMINDA SÜRE UZADI

Reklamlar

7440 sayılı kanun ile vergi ve sosyal güvenlik borçları ile birlikte diğer bazı vergi ve cezalar için yapılandırma imkanı ve geçmiş 5 yıl için matrah artırımı ile işletme kayıtlarında düzeltme imkanı verilmişti.

Bugün (26.05.2023) tarihli 32202 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7300 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile yapılandırma, matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesi için beyan ve başvuru süresi 30.06.2023 tarihine; bu kapsamda yapılacak ilk taksit ödeme süreleri de 31.07.2023 tarihine uzatılmıştır.

İlgili kararname için tıklayın >>>


7440 sayılı Kanunun 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddelerinden yararlanmak için öngörülmüş başvuru, bildirim, beyan ve ödeme süreleri, 26/5/2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılmıştır.

Söz konusu Kanun ile;

 • Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zammı ve faizi yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,
 • Ödenmemiş motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) aslı ile bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,
 • Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,
 • Öğrenim ve katkı kredisi alacaklarının asıllarına vade tarihleri ile 9 Kasım 2022 tarihleri arasında gecikme zammı, Yİ-ÜFE tutarı, katsayı tutarı gibi alacaklar hesaplanmadan ödeme imkanı,
 • Dava konusu yapılan ihtilafların (vergi tarhiyatları, vergi cezaları, idari para cezaları vb. ilişkin) sulh yoluyla sonlandırılması,
 • 2018-2022 yıllarına ilişkin olarak matrah ve vergi artırımında bulunan ve şartları yerine getiren mükelleflere ilişkin olarak vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmaması,
 • Yapılandırılan tutarların peşin veya aylık dönemlerle azami 48 aya kadar taksitler halinde ödenmesi,
 • Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan %90 indirim yapılması,
 • Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde, ceza asıllarından %25 indirim yapılması,
 • Matrah ve/veya vergi artırımı üzerine hesaplanan vergilerin peşin veya aylık dönemler halinde azami 12 eşit taksitte ödenmesi,  
 • Matrah ve/veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi halinde, bu vergilerden %10 indirim yapılması,
 • İşletme kayıtlarının (kasa mevcudu, ortaklardan alacaklar, emtia, demirbaş vb.) cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi,
 • Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için cezasız ve faizsiz olarak pişmanlıkla veya kendiliğinden beyan,
 • Yapılandırılan borçların anlaşmalı bankaların kredi kartı ile ödenmesi,
 • Her bir taşıt için Kanun kapsamında ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az %10’unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince araç muayene izni verileceği,
 • Araç muayenesini yaptırmamış olanların 30/9/2023 tarihine kadar muayenelerini yaptırmaları şartıyla ödeme kolaylığı sağlanması,
 • Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı cezası) tamamının silinmesi,
 • Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,
 • Vergi incelemesi ve takdir işlemleri devam eden alacakların yapılandırılması,

gibi önemli imkan ve kolaylıklar getirilmiştir.

Bu imkanlardan faydalanmak için 3/7/2023 tarihine kadar (30/6/2023 tarihinin resmi tatile rastlaması nedeniyle) başvuru yapılması gerekmektedir.

İlk yorum yapan siz olun

Bir Cevap YazınCevabı iptal et