OKUL AİLE BİRLİKLERİNİN KANTİNLERİ İŞLETMESİ

Okul yönetimleri kantinlerle ilgili olarak sağlıksız ürün satışı, sunumların yeterince hijyenik olmaması, kantin personelinin okula uygun olmayışı gibi bazı problemler yaşadıkları ya da okul/öğrenci kapasite yetersizliği nedeniyle kantin için işletmecilerin talip olması gibi durumlarla karşılaştıkları bir gerçek. Bu noktada bir alternatif çözüm kantinin okul aile birliği tarafından ve tamamen okul yönetimi ve okul aile birliği […]

6550 Sayılı kanun Muafiyet ve İstisnalar

6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun Vergi Muafiyet, İndirim ve İstisnalar Araştırma altyapılarının Kanun uygulanması kapsamında Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları kurumlar vergisinden müstesnadır. Kamu personeli hariç olmak üzere, araştırma altyapılarında çalışan Ar-Ge ve destek personelinin bu görevleriyle ilgili ücretleri gelir vergisinden, damga vergisinden müstesnadır. Özel sektör ve/veya sivil toplum kuruluşu ortak finansmanı ile kurulan araştırma altyapılarına ortak […]

Gerçek Faydalanıcı Bilgi Formu

Gerçek Faydalanıcı Bilgi Formu Nasıl Doldurulur

Yeni yayınlanmış olan 529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile 01 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla faal olan (Tasfiye işlemi devam edenler dâhil); Aşağıda belirtilen Mükellefler 31/08/2021 tarihine kadar “Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunu” verecektir. Anonim ve Limited Şirketler, Dernek ve Vakıf İktisadi İşletmeleri, Kooperatifler ve Kurumlar Vergisi Mükellefi olanların Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunu […]

Fikri hak nedir?

Fikri hak nedir? Kişilerin bilgi ve emek ile oluşturduğu ürünler üzerindeki sağlananhukuki haklara fikri haklar denir.Bu tanım kısaca fikir sonucu ortaya çıkan ürünlere tanınan haklardır diye pratikleştirilebilir.Örnek fikir ürünleri: buluşlar, tasarımlar, sanat eserleri, markalar, elektronik devre gibi ürünlerdir. Yazılarımızda ağırlıklı olarak patent/faydalı model konularına değineceğiz. Patent: Bir probleme uygulanabilir ve yeni (orjinal) bir çözüm için […]

İşletmede Mevcut Olduğu Halde Kayıtlarda Yer Almama Durumu

7326 sayılı kanuna göre   İşletmede Mevcut Olduğu Halde Kayıtlarda Yer Almama Durumu Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dâhil), işletmelerinde mevcut olduğu hâlde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel ile 31.08.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bir […]

Agile Koç Nedir?

Agile Koç Nedir? çevik dönüşüm konusunda tecrübeli, çevik kültürü özümseyip kendi içinde de uyarlayarak tecrübe eden ve bu tecrübelerini başka ortamlara aktarıp deneyimlenmesine yardımcı olan, açık fikirli, her zaman öğrenen, dinleyen, yeri geldiğinde fikrini ortaya koyan ve yönlendiren kişidir. Agile Koç’un amacı bulunduğu organizasyona kendi ihtiyacını karşılayan en etkin çözümü bulmasında aracılık etmektir. Agile Koç […]

İnteraktif Vergi Dairesi Şifre Alma

İnternet vergi dairesinde e devlet şifresi kullnarak gerçek kişi veya tüzel kişi şirket müdürü tarafından internet vergi dairesi kullanıcı adı ve şifresi alınabilmektedir. Yapılacak işlemler; https://ivd.gib.gov.tr/ interaktif vergi dairesi sitesine girdikten sonra resimlerdeki gibi süreci devam etmelisiniz. işlem sonunda bir kullanıcı adı ve tarafınızdan oluşturulan şifre elde edilecektir.

Müşterilere ait sosyal medya hesapları için fotoğraf ve video çekimi ile sosyal medya hesaplarının tasarımına ilişkin verilen hizmetlerde KDV tevkifatı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, reklam sektöründe faaliyet gösterdiğiniz, müşterilerin kendi markasına ait sosyal medya hesaplarında (Instagram, Facebook, Youtube, Pinterest) tanıtımını ve pazarlamasını yaptığı ürünlerin görsel fotoğrafları ve videolarının çekimini yaptığınız, ayrıca sayfa tasarımı ve müşteriler yerine ilgili sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yaptığınız belirtilerek, söz konusu hizmetler karşılığında müşterilere düzenlenecek faturalarda katma değer vergisi (KDV) […]

Nakliyeci Tevkifat Uygulamasında Alt Sınır 2.000 TL’ye Çıkarıldı

Buna göre, Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere tevkifat uygulama sınırı 1.000 TL’den 2.000 TL’ye çıkarıldı. Bilindiği üzere kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlem için tevkifat uygulama sınırı KDV dahil 1.000 TL olarak belirlenmişti. 03.06.2021 Tarih ve 31500 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 36 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına […]

%d blogcu bunu beğendi: