İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Dinamik Ofis

Sgk E tebligat Başvurusu

    24.9.2021 tarihli 31608 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik” ‘ in 7 inci maddesine göre…

Personel Başına 100 Bin TL Destek

MKİ HIZLI DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA UYGULANACAK FAİZSİZ VE TEMİNATSIZ GERİ ÖDEMELİ DESTEK: İmalat, bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge sektörleri ile Covid-19 salgınının nispeten daha fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret…

Vergi Dilimleri 2022 yılı

Gelir Vergisi Kanununun 103’üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin tarife 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden güncellenmiştir. 2022 yılında uygulanacak yeni…

AŞ’LER İÇİN MERSİS ELEKTONİK İMZA İLE KARAR ALMA

Anonim şirketler için MERSİS’te bir ortağın karar teklifi ile diğer tüm ortakların imzalayacağı online, elektronik imzalı karar alınması artık mümkün. Bu işlem için https://mersis.gtb.gov.tr/ adresine…

2022 yılı defter tasdik ücret tarifesi

Ankara ili için tavsiye 2022 yılı defter tasdik ücret tarifesi iyi çalışmalar Saygılarımla, Ahmet GÜLŞEN, Mali Müşavir 05426414699 | ahmetgulsen| Necatibey Cad. 8/117 (kat 7)…

Destek Yönetim Sistemi (DYS) (Ticaret Bakanlığı)

Destek Yönetim Sistemi (DYS) Mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası ve Belgesiz İhracat…