TÜBİTAK Mali Rapor Hazırlama kılavuzu yenilendi

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI MALİ MÜŞAVİRLİK PROJE HARCAMALARI DEĞERLENDİRME RAPORU (AGY500) HAZIRLAMA KILAVUZU TÜBİTAK Mali Rapor hazırlama klavuzunda temel değişiklikler yaptı. Bu Kılavuz, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen destek programları kapsamında, Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme Raporu talep […]

Elektronik Pay defteri ve karar defteri

Pay defterinin, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin elektronik ortamda tutulması 01/04/2021 de başlıyor. 6102 Sayılı TTK Kanunun 27 nci maddesiyle, TTK’nin defter tutma yükümlülüğüne ilişkin 64 üncü maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir. Bilindiği üzere, şirketler ihtiyari olarak pay defterini, şirketin muhasebesi ile ilgili olan defterler gibi istedikleri takdirde elektronik […]

KOSGEB Nitelikli Eleman Desteği

26/12/2020 tarihli güncel hükümlerle Nitelikli eleman istihdam desteği MADDE 9 – (1) Bu desteğin amacı, işletmelerde nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını sağlamaktır.(2) Destek programı süresi içerisinde yeni istihdam edilen nitelikli eleman için destek verilir.(3) Bu destek, ödeme talebinde bulunan işletmede işe giriş tarihi itibariyle son 12 (on iki) ay içinde istihdam edilmemiş, yükseköğretim kurumundan mezun ve […]

Business Angel, Angel Investor veya BİREYSEL KATILIM SERMAYESİ SİSTEMİ

BİREYSEL KATILIM SERMAYESİ SİSTEMİ  Birçok ülkede Business Angel, Angel Investor gibi isimlerle anılan ülkemizde de Melek Yatırımcı olarak kullanılan kişiler ile ilgili yasal düzenleme, 15 Şubat 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) ile yapılmıştır. Yönetmelikte Melek Yatırımcı, Bireysel Katılım Yatırımcısı (BKY) olarak ifade edilmiş olup, Kişisel varlıklarını ve/veya tecrübe ve birikimlerini […]

Hisse devri tescil edilmediğinde yapılacaklar

1- Tescil yayınlanmadığında ayrılan ortak, (30 gün içinde) esas sermaye payının devrine ilişkin noter onaylı devir sözleşmesini ibraz etmek kaydıyla, bu paylarla ilgili olarak adının sicilden silinmesini isteyebilir. 2- Başvuru üzerine müdürlük, esas sermaye paylarını iktisap edenin adını bildirmesi için şirkete (30 gün) süre verir. 3- İktisap edenin adının bu süre (30 gün) içinde bildirilmemesi […]

STOPAJ VE KDV İNDİRİMLERİ UZATILDI

Bilindiği gibi Coronavirüs Pandemisinin etkilerine karşı alınan tedbirler kapsamında 2020 Temmuz ayı sonunda işyeri kira stopajlarında %20’den %10’a ve bazı sektör ve işlerde kdv oranlarında %18’den %8’e, %8’den %1’e, 2020 yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere indirim uygulanmaya başlamıştı. 14.12.2020 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında alınan kararla uygulamanın 1 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldığı Cumhurbaşkanı […]

Hakîm, Fehîm, Müstakîm, Emîn, Mekîn, Metîn Olan..

Hukuk bir canlı organizma olduğu gibi hukukun parçaları ve hatta her bir zerresi de bu organizmanın canlı parçalarıdır. Hayatın somut sorunlarına yabancı yasalar ve kurallar bugün olmasa bile yarın kadük kalmaya mahkumdur. Hayatın gerçeklerine yaslanmayan kurallar ve normlar, sorunları çözmek yerine yeni sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Çünkü kanunun/kuralların zulmü, zalimin zulmünden daha ağırdır. Tabi […]

%d blogcu bunu beğendi: