Gelir Vergisi Dönemi Başladı

Dinamik Ofisler Gelir Vergisi Beyan Döneminde kazanç sahiplerine hizmete hazırdır. Dinamik Ofisler Her yıl Mart ayında bir önceki yıl Ocak Aralık döneminde elde edilen kazançlar için gelir beyanı yapılarak vergiler hesaplanır. kimler gelir vergisi beyannamesi verir? Kira geliri elde edenler Birden fazla işverenden ücret alanlar yıl içerisinde iş değişikliği nedeniyle birden fazla işte çalışanlarla aynı anda birden fazla şirketten ücret alanlar Ücretlerinden kesinti yapılmayan Konsolosluk çalışanları, Ücretlerinden kesinti yapılmayan Serbest Bölge çalışanları, Ücretlerini yabancı bir…

"Gelir Vergisi Dönemi Başladı"

DEĞERLİ KONUT VERGİSİNDE DEĞİŞEN NE?

7194 SAYILI Kanunla vergi “Değerli Konut Vergisi” ismiyle yeni bir vergi ihdas edildi.  7 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren bu vergi kamuoyunda oldukça hararetli bir şekilde tartışıldı. Çünkü, verginin konusuna girip girmeme, konutun değerinin belirlenmesi ile tespit edilecekti. Değeri 5 milyon TL üzerinde olan konutlar bu vergiye tabi olduğundan değer tespiti önemli hale geldi.   Değerin tespit edilmesi yetkisi de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne verilmişti. TKGM bu konutlar için bir değerleme…

"DEĞERLİ KONUT VERGİSİNDE DEĞİŞEN NE?"

KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME

7194 sayılı kanununla  213 sayılı Kanunun 379 uncu maddesi “Kanun yolundan vazgeçme:” başlığı altında bir madde eklenerek vergi sistemimizde yeni bir müessese ihdas edildi. Bu müessese ile, süresinde açılan davalarda mükelleflerin, istinaf veya temyiz başvuru süresi içerisinde kanun yolundan vazgeçmeleri hâlinde, verilen yargı kararının niteliğine göre vergi ve/veya cezalarda indirim yapılacak. Böylece, yargı mercilerinin iş yükünün azaltılması birlikte, tahakkuk ve tahsilat da hızlandırılmış olacak. Söz konusu maddeye göre; Vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda, vergi…

"KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME"

ODISPRO | Bulut Ön Muhasebe ve İş Yönetim Yazılımı

ODISPRO | Bulut Ön Muhasebe ve İş Yönetim Yazılımı Aylık 39 TL’den başlayan fiyatlarla işletmenizin ön muhasebesini ve tüm iş akışlarını profesyonel bir biçimde yönetebilirsiniz. E fatura uygulamalrı dahil bir işletme için gereken tüm özellikler taşımaktadır. İncelemenzi tavsiye ederiz. http://www.odispro.com/default.aspx İş Takip Modülü ODISPRO Bulut Ön Muhasebe ve İş Takip programı İş Takip Modülü ile; Yapılması gereken işleri durumlarına göre sınıflandırarak takip edebilirsiniz. Durumları şirketinizin çalışma sistemine göre tanımlayabilir, işlerin tanımladığınız durumlarda belirli bir akış…

"ODISPRO | Bulut Ön Muhasebe ve İş Yönetim Yazılımı"

KOSGEB NİTELİKLİ ELEMAN İSTİHDAM DESTEĞİ

Nitelikli eleman desteğinin amacı işletmelerde nitelikli işgücünün artırılması olduğu için destek süresi içinde yeni istihdam edilmiş olan yani işe yeni alınan nitelikli personel için destek verilmektedir.

Destekten yararlanabilmek için bazı şartlar yerine getirilmiş olmalıdır.

"KOSGEB NİTELİKLİ ELEMAN İSTİHDAM DESTEĞİ"

İHRACATÇI FİRMALARA TANINAN GÖTÜRÜ GİDER HAKKI

       İhracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükellefler,  bu faaliyetlerinden döviz olarak elde ettikleri hasılatın binde beşini aşmamak şartıyla yurt dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları giderleri herhangi bir belge olmaksızın hasılatlarından gider olarak indirebilmektedir. Götürü, gider uygulamasından; ihracat, yurt dışında inşaat, yurt dışında onarma, yurt dışında montaj ve teknik hizmetler ile Uluslararası taşımacılık faaliyetinde bulunan, dar mükellefiyet esasında vergilendirilenler de dahil olmak üzere…

"İHRACATÇI FİRMALARA TANINAN GÖTÜRÜ GİDER HAKKI"

TSSK 7. PROJE PAZARI VE İŞ BİRLİĞİ ZİRVESİ

Ana teması “Sektörel İş Birliği ve Nitelikli İş Gücü” olarak belirlenen TSSK 7. Proje Pazarı ve İş Birliği Zirvesi’nin Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve SSB desteğiyle yapılması planlanmakta olup, etkinlik T.C. Ticaret Bakanlığı, TÜBİTAK, ASO ve SASAD iş birliğiyle, ODTÜ ve ODTÜ TEKNOKENT tarafından 5 Şubat 2020 tarihinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecektir. Bu yıl da geçtiğimiz yıl olduğu gibi Altın Sponsor’un da yer alacağı açılış konuşmalarının ardından Gümüş Sponsor’un konuşması ile başlayacak öğleden sonra oturumunda davetli bir konuşmacı ve…

"TSSK 7. PROJE PAZARI VE İŞ BİRLİĞİ ZİRVESİ"

155 PROJE TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ ALACAK

TÜBİTAK, Bireysel Genç Girişim “BİGG” programı ile genç ve yenilikçi girişimci adaylarının hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyor. 2012 yılında başlatılan Program kapsamında desteklenen 1231 girişimci, şirketlerini kurarak iş fikirlerini hayata geçirdi. Şimdi ise 2019 yılı 1. Çağrı kapsamında 155 proje daha destek almaya hak kazandı. BiGG 2019 yılı 1. Çağrısına 4194 girişimci iş fikri başvurusu yaptı. Bu başvurulardan 1589 girişimci 30 Uygulayıcı Kuruluş’tan 1. Aşama desteği aldı. Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından iş planına onay verilen 395 girişimcinin…

"155 PROJE TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ ALACAK"

Kuyumcularda ÖKC Sınırı 3 Katına Yükseltildi.

04.01.2020 tarihli resmi gazete yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 514)ile, Kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satım faaliyetinde bulunan mükelleflerin, altın, gümüş, platin, inci, elmas gibi kıymetli maden ve taşlar ile bunlardan üretilen eşya satışlarında, fatura düzenleme mecburiyetine ilişkin haddin, işlemin gerçekleştiği yılda geçerli haddin (2020 yılı için 1.400 TL) 3 katı (2020 yılı için 4.200 TL) olarak uygulanması imkanı getirilmiş olup, 2020 yılı için 4.200…

"Kuyumcularda ÖKC Sınırı 3 Katına Yükseltildi."