1501-SANAYİ AR-GE DESTEK PROGRAMI 2020/1 ÇAĞRISI

Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar Bu çağrı kapsamında, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların desteklenen projeler ile firmaların;  uluslararası rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması,  ortaklı Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,  proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,  üniversite işbirliği ile Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması, amaçlanmaktadır Çağrı Konu ve Kapsamı Tüm sektör ve teknoloji alanlarında yeni bir ürün tasarım ve geliştirme çalışması,…

"1501-SANAYİ AR-GE DESTEK PROGRAMI 2020/1 ÇAĞRISI"

İŞBİRLİĞİ YAPAN KOBİLERE 10 MİLYON TL DESTEK

Kobilerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle, karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı işbirliklerine Kosgeb, 10 milyon TL’ye kadar destek veriyor. KOSGEB’in İş Birliği Destek Programında; –       Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalitelerini artırmaları amacıyla ortak imalat, –       Müşteri istekleri ve pazarın talebinin karşılanması amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet geliştirmeleri, –       Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar, –       Pazar paylarını artırmaları ve marka imajı oluşturmaları amacıyla ortak pazarlama, Dinamik Ofislerimiz tüm girişimci ve yatırımcılarımızın yanındadır. Dinamik Ofisler İŞ…

"İŞBİRLİĞİ YAPAN KOBİLERE 10 MİLYON TL DESTEK"