Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kayıt Süresi

Ülkemizde halen etkisini göstermeye devam eden Covid-19 virüs salgını nedeniyle Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından VERBİS’e kayıt süreleri güncellenmiştir. Detaylı bilgi için EYTEAM Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Ltd. Şti’nin hazırladığı eki indiriniz.

VERBİS’E KAYIT SÜRESİNİN UZATILMASI

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin Kurulca Belirlenen Tarihler Hakkında 2019/387 Sayılı Kurul Kararda belirtilen süreler aşağıdaki gibidir. 6698 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesi gereği; Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için […]

%d blogcu bunu beğendi: