BA/BS İÇİN DİNAMİK MUTABAKAT DÖNEMİ BAŞLADI

Mükelleflerin ödevlerinden biri de, ay içerisinde belirli bir muhatap ile belirli bir tutarı aşan tutarlardaki alım ve satım ilişkisinin Gelir İdaresine bildirilmesidir. BA Formu ile bildirim sınırını aşan alım işlemleri; BS Formu ile de bildirim sınırlarını aşan satış işlemlerinin bildirimi yapılmaktadır. Konuyla ilgili özet teknik bilgileri “BA ve BS FORMLARI” başlıklı yazımızdan okuyabilirsiniz. Cezai durumlarla karşılaşmamak için doğru bildirimin yapılması önemlidir. Dolayısıyla rakamların doğruluğundan emin olabilmek için taraflar arasında belge ve tutar sayılarının karşılıklı teyit…

"BA/BS İÇİN DİNAMİK MUTABAKAT DÖNEMİ BAŞLADI"

BA ve BS FORMLARI

Mükelleflerin bir kısmının aylık bir yükümlülüğü var: BA ve BS Formu. BA-BS Formları bir beyanname türü olmakla beraber mükellef için bir ödeme yükümlülüğü getirmemektedir. BA-BS Formları mükellef bakımından sadece bildirim görevidir. Vergi Usul Kanunu bildirim başlıklı 148 ve 149. Maddeleri gereğince ve 362 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler bir ay içinde bir kurum ya da şahıstan KDV hariç toplam 5.000 TL ve üzerindeki alışlarını BA formu…

"BA ve BS FORMLARI"