GenelGlobalUncategorizedİnteraktif Mükellef

BA ve BS FORMLARI

Mükelleflerin bir kısmının aylık bir yükümlülüğü var: BA ve BS Formu.

BA-BS Formları bir beyanname türü olmakla beraber mükellef için bir ödeme yükümlülüğü getirmemektedir. BA-BS Formları mükellef bakımından sadece bildirim görevidir.

Vergi Usul Kanunu bildirim başlıklı 148 ve 149. Maddeleri gereğince ve 362 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler bir ay içinde bir kurum ya da şahıstan KDV hariç toplam 5.000 TL ve üzerindeki alışlarını BA formu ile ve bir kurum ya da şahsa KDV hariç 5.000 TL ve üzerindeki yaptığı satışlarını BS formu ile bildirmekle yükümlüdür.

 

BA-BS FORMLARINI KİMLER VERİR?

Bilanço esasına göre defter tutan 1. Sınıf mükellefler BA-BS bildirimini yapmak zorundadır.

Birden çok şubesi bulunan mükelleflerin bildirimleri şube ve merkez bilgileri toplanıp birleştirilmek suretiyle merkez tarafından yapılır.

Kollektif şirketler ile adi ortaklık olup bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin bildirimleri şirket ya da ortaklığa ait vergi numarasından yapılır. Ortakların adına yapılan bildirimler hiç yapılmamış hükmündedir.

 

BA-BS FORMUNDAN MUAF OLANLAR

Bilanço esasına göre defter tuttuğu halde kurumlar vergisinden muaf olan mükellefler ile noterler BA-BS formu vermeyeceklerdir.

 

BA-BS FORMUNDA RAKAM KÜSURATLARI DİKKATE ALINMAZ

BA-BS formlarında bildirilen alı/satış toplam tutarları tamsayı olarak yazılır. Tutarlardaki küsuratlar ne kadar olursa olsun aşağı yuvarlanır. Örneğin:

Bir şahıs ya da kurumdan alışlar toplamı 27.395,89 TL ise BA formuna yazılacak tutar 75.395 TL,

Bir şahıs ya da kuruma yapılan satışlar toplamı 15.135,11 TL ise BS formuna yazılacak tutar 15.135 TL olacaktır.

BİLDİRİM SINIRI HESABINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR

BA-BS bildirim hesabı yapılırken özel matraha tabi alış veya satışlarda KDV tutarı matraha eklenmelidir.  Yani özel matraha tabi işlemler için BA-BS tutarı KDV dahil tutardır.

ÖTV’ye tabi işlemlerde de BA-BS tutarı ÖTV dahil tutarlardır.

 

SÜRESİNDE YA DA HİÇ BİLDİRİM YAPILMAZSA

BA-BS formları aylık dönemler halinde ve takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü saat 24:00’e kadar verilmelidir.

mutabakat ile ilgili görsel sonucu

Süresi içinde BA-BS formlarını vermeyen ya da eksik ve yanlış bildirim yapan mükelleflere 2019 yılı için 1.900 TL özel usulsüzlük cezası kesilir.

Süresinden sonra 3 gün içinde yapılan bildirimler için bu ceza 1/10 şeklinde uygulanır: 2019 yılı için 190 TL olur.

Süresinde verilmiş BA-BS formlarıyla ilgili düzeltme işlemi 10 gün içinde yapılırsa özel usulsüzlük cezası kesilmez. 10. Günü müteakiben 15 gün içinde düzeltme verildiği takdirde ise söz konusu ceza 1/5 oranında uygulanır: 2109 yılı için 380 TL olur.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: