Genel

ORTAKLARA BORÇLAR HESABINA DİKKAT! İZAHA DAVET EDİLEBİLİRSİNİZ.

Vergi inceleme ve denetimleri neticesinde çoğu zaman vergi ziyaı tespit edilmekte, bu nedenle mükellefler cezalı tarhiyata muhatap olabilmektedir. Ancak, vergi incelemesi başta olmak üzere idarece gerçekleştirilen işlemlerin süreci uzatabilmekte, bu da vergiye uyum maliyetlerini artıran bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır.

Bu çerçevede,  Vergi Usul Kanununun mülga 370 inci maddesi,   “İzaha davet” başlığı altında yeniden düzenlenerek vergi sistemimizde yeni bir müessese ihdas edilmiştir.

İzaha davet müessesesi, vergi ziyaa konusunda yapılan ön tespitlerle ilgili olarak mükelleflerden açıklama talep edilmesidir.  Yapılan değerlendirmeler sonucunda vergi ziyaına sebebiyet vermediği anlaşılan mükellefler, konuyla ilgili vergi incelemesine veya takdire sevk edilmemekte, vergi ziyaına sebebiyet verildiği durumlarda ise belirli şartlar dahilinde indirimli ceza uygulanmak suretiyle  daha ağır müeyyidelerden korunmaktadır.

Mükelleflerden izah istenecek konulardan biri de Ortaklar Cari Hesabının yüksek bakiyeler vermesidir.

Ortaklar Cari Hesabı Yönünden olumsuz tespitler yapılması izaha davet edilmesi için geçerli nedenlerden birisi olup, Ortaklara olan borçların toplamının, öz sermayenin üç katından fazla olduğu yönünde haklarında ön tespit bulunan mükellefler izaha davet edilir. Yine “Ortaklardan Alacaklar” hesabında bakiye bulunmakla birlikte aynı döneme ilişkin gelir tablosunda faiz geliri beyan etmediği yönünde haklarında ön tespit bulunan mükellefler izaha davet edilir. Şirketinizin işlemleri hakkında yeterli açıklama/izah yapılamazsa, vergi incelemesine sevk edilebilirsiniz.

Kendisine izaha davet yazısı tebliğ olunan vergi mükellefi Vergi Usul Kanununun 371’inci maddesinde yer alan pişmanlık hükümlerinden yararlanamayacak, Dolayısıyla, vergi ziyaı cezasının tamamından kurtulma imkanı olmayacak ancak, vergi ziyaı cezası %20 oranında kesilecektir. Tarhiyat sonrası uzlaşma başvurusunda bulunabilecektir.

HANGİ KONULARDA İZHA DAVET EDİLEBİLİRSİNİZ.

 • Ba-Bs bildirim formlarında yer alan bilgilerin çapraz kontrolleri,
 • Kredi Kartı Satış Bilgileri ile Katma Değer Vergisi (KDV) Beyannamelerinin Karşılaştırılması
 • Yıllık Beyannameler ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Karşılaştırılması
 • Çeşitli Kurum ve Kuruluşlardan Elde Edilen Bilgiler ile Asgari Ücret Tarifelerinin Karşılaştırılması: Serbest Meslek Kazanç sahipleri bu kapsamda değerlendirilecek.
 • Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri Üzerinde Yapılan İndirimleri, Kanuni Oranları Aştığının tespit edilmesi,
 • Dağıttığı Kâr Üzerinden Tevkifat Yapmadığı Tespit Edilenler
 • Zarar mahsubu şartlarına riayet edilmediğinin tespit edilmesi,
 • İştirak Kazançlarını İlgili Hesapta Gösterilmemesi:
 • Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-e Maddesindeki İstisna hükümlerine riayet edilmediğinin tespit edilmesi,
 •  Limited Şirket Ortaklarının, Ortaklık Hakları veya Hisselerini Elden Çıkardıkları Halde Beyanda Bulunmadığının tespit edilmesi,
 • Gayrimenkul alım/satım, kira Bedelinin Eksik Beyan Edilmiş Olabileceğine Dair Tespit yapılması,
 • Sahte Belge Kullanıldığının tespit edilmesi,

 İzaha davet yazısı örneği için TIKLAYINIZ

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: