İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

DEĞERLİ KONUT VERGİSİNDE DEĞİŞEN NE?

Reklamlar

7194 SAYILI Kanunla vergi “Değerli Konut Vergisi” ismiyle yeni bir vergi ihdas edildi.  7 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren bu vergi kamuoyunda oldukça hararetli bir şekilde tartışıldı. Çünkü, verginin konusuna girip girmeme, konutun değerinin belirlenmesi ile tespit edilecekti. Değeri 5 milyon TL üzerinde olan konutlar bu vergiye tabi olduğundan değer tespiti önemli hale geldi.

 

Değerin tespit edilmesi yetkisi de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne verilmişti. TKGM bu konutlar için bir değerleme yaptı ve değeri 5 Milyon TL’yi aşan konutların sahibine tebligat göndermeye başladı. Kendilerine tebligat gelenler yoğun bir şekilde itiraz sürecine girdi. Zira, verginin 20 Şubata 2020 tarihine kadar beyan edilmesi ve şubat ayı sonuna kadar iki taksitten ilkinin ödenmesi gerekiyordu.

 

Tartışmalar devam ederken, vergi henüz tam olarak uygulamaya girmeden, 20/02/2020 tarihli ve 31045 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 14/2/2020 tarihli ve 7221 sayılı Kanunla değerli konut vergisinde yeni bir düzenleme yapılarak tartışmalara genel itibariyle son verilmiş oldu. Buna göre, konutun değerinin belirlenmesinde Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün değer tespiti yapma yetkisi kaldırıldı ve Verginin konusuna giren taşınmazların belirlenmesinde sadece 1319 sayılı Kanunun 29 uncu maddesine göre belirlenen bina vergi değerinin esas alındı.

 

Son düzenleme sonucunda;

 

  • 02.2020 tarihinden önce Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerlerin, değerli konut vergisinin uygulamasında dikkate alınmayacak,
  • Verginin konusuna giren taşınmazların belirlenmesinde sadece 1319 sayılı Kanunun 29 uncu maddesine göre belirlenen bina vergi değerinin esas alınacak,

 

  • Değeri 5.000.000 TL’yi aşan konutların bu tutarı aşan kısmı üzerinden vergileme yapılacak, 5.000.000 TL vergilemede dikkate alınmayacak.

 

-5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil) 5.000.000 TL’yi aşan kısmı için Binde 3

-10.000.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 7.500.000 TL’si için 7.500 TL, fazlası için Binde 6

-10.000.000 TL’den fazla olanlar 10.000.000 TL’si için 22.500 TL, fazlası için Binde 10 oranında vergilendirilecek.

 

  • Mükellefiyet 2021 yılının Şubat ayında başlayacak, 20.02.2021 tarihine kadar beyanname verilmesi gerekecek.

 

  • Bir mesken nitelikli taşınmaza paylı mülkiyet hâlinde malik olanlar, hisseleri oranında mükellef olacaklar, Elbirliği mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu olacaklar.

 

  • Mesken nitelikli tek taşınmazı olanlara ait taşınmazlar vergiden muaf olacak,

 

  • Birden fazla mesken nitelikli taşınmaza sahip olanlara ait taşınmazlardan en düşük değere sahip bir taşınmaz vergiden muaf olacak,

 

  • Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar vergiden muaf olacak, (bu taşınmazların kiraya verilmesi veya sair surette kullanılması hâlleri hariç)

 

  • Mükellef tarafından, konuta ilişkin bina vergi değeri, buna ait vesikalarla, konutun bulunduğu yerdeki vergi dairesine, mesken nitelikli taşınmazın değerinin 42 nci maddede belirtilen tutarı aştığı yılı takip eden yılın şubat ayının 20 nci günü sonuna kadar beyanname ile beyan edilecek,

İlk yorum yapan siz olun

Bir Cevap YazınCevabı iptal et