İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

BİLİŞİM VE YAZILIM İŞLETMELERİ SANAYİ SİCİLE KAYIT OLMALI MIDIR?

Reklamlar

6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu 1. Maddesinde sanayi işleri ve sanayici tanımları yapıldıktan sonra mezkur tanımların kapsamı şöyle izah edilmiştir; “Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair enerji istihsal eden santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri ile bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de bu madde şümulüne girer. El ve ev sanatları ile küçük tamirhaneler bu kanuna tabi değildir.

Kanun metninden açıkça anlaşılacağı üzere bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de sanayici tanımına girmekte ve sanayi sicil sistemine kayıt olma yükümlülüğü taşımaktadır.

SANAYİ SİCİL BELGESİ ARTIK ONLİNE

Corona virüs pandemisi alışkanlıklarımızı değiştirdiği gibi kamu ve özel iş hayatındaki çalışma/iletişim/bilgilendirme/belgelendirme süreçlerini de değiştiriyor. Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da Sanayi Sicil belgesi işlemlerini tamamen elektronik ortama taşıdı.

Bakanlık yaptığı açıklama ile sanayicilerin İl Müdürlüklerine elden müracaata gerek kalmaksızın sanayi siciline ilişkin ilk kayıt, belgelendirme, vize, değişiklik, vb. tüm işlemlerini e-devlet üzerinden sunulan Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girerek yapabileceklerdir. Ayrıca sistemden Sanayi Sicil Belgelerini pdf formatında indirebilecek ve çıktı alarak kullanabileceklerdir.

Bununla birlikte sanayiciler ellerinde bulunan mevcut matbu form halindeki Sanayi Sicil Belgenizi vize süresi bitimine kadar kullanabileceklerdir.

Sanayi sicil uygulamasında E-Devlet sistemine geçilmiş olup E-Devlet alanından giriş yapılarak varsa mevcut firmalarınız “Belge No İle İşletme Getir” menüsünü kullanarak “Kayıtlı İşletmelerim” bölümünden görüntülenebilmektedir.

YILLIK İŞLETME CETVELİ 

6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununa göre her yıl Nisan ayı sonuna kadar doldurulması gereken Yıllık İşletme Cetvelini  şirket müdürünün e devlet şifresi ile girmek suretiyle doldurulması gerekmektedir.

Sanayi Siciline kayıtlı bulunan işletmelerin bahsedilen yükümlülüğü yasal süresi içinde yerine getirmemeleri halinde İdari Para Cezası UYGULANACAKTIR.

SANAYİ SİCİL BELGESİ FAYDALARI

Yazılım şirketleri, sanayi şirketi olarak değerlendirilebilmeleri için öncelikle sanayi sicil belgesi alacaklar, daha sonra da en az %51 oranında yerli olarak geliştirdikleri ürünlerine yerli malı belgesi alacaklar. Böylece kamu ihalelerinde %15 fiyat avantajından yararlanabilecekler, yani verdikleri fiyat yabancı rakiplerinin verdiği fiyatlardan %15 fazla bile olsa değerlendirmelerde bu yüzden bir puan kaybına maruz kalmayacaklar, eşit puan alacaklar. Ayrıca organize sanayi bölgelerinde yer alabilecekler, bu bölgelerde sağlanan birçok tüketim indirimlerden de faydalanabilecekler, elektrik enerjisini sanayi elektriği fiyatından alabilecekler, yani normal ticarethane fiyatından %17 daha ucuz. Bunun yanında ihraç kaydı ile mal teslimlerinde KDV tecil ve terkin işlemlerinden faydalanabilecekler yani KDV ödemeyecekler.

Sanayi sicil kanununda yapılan değişikliklerle aktif faaliyette olan bilişim ve yazılım şirketleri 1 Temmuz 2018 tarihine kadar sanayi siciline kaydolacaklar ve kayıt tarihi itibariyle iki yılda bir bu kayıtlarını yenilemek, vize yaptırmak durumundalar. Yeni açılan şirketler ise faaliyetine başlamadan önce sanayi siciline ön kayıt yaptırmaları gerekiyor. Daha sonra faaliyete başladıkları tarihten itibaren 2 ay içinde ise sanayi bakanlığına elektronik ortamda başvuru yapmaları gerekiyor. Sanayi Siciline kayıt işlemleri Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden yapılıyor. https://sanayisicil.sanayi.gov.tr/

İşletmelerin sanayi siciline kaydedilmesi

MADDE 5 – (1) Kayıt işlemleri üretim yerinin bulunduğu ilin İl Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülür.  Bir işletmenin sanayi siciline kaydında Kanunun 1 inci maddesinde yapılan tanım ve bu Tebliğin 12 nci maddesinde belirtilen ürün sınıflaması esas alınır.

(2) Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen faaliyete başlama tarihinin tespitinde, Sanayi Sicil Bilgi Sistemi şirket kimlik bilgisi bölümünde yer alan ve işletme tarafından beyan edilen üretime başlama tarihi esas alınır. İl Müdürlüğü gerekli gördüğü takdirde, beyan edilen üretime başlama tarihini tevsik eden ilave belge isteyebilir.

(3) Bir işletmenin birden fazla üretim yerinin olması halinde her üretim yeri ayrı ayrı sanayi siciline kaydedilir.

(4) Bir işletmenin üretim yaptığı yerin yetersiz olmasından dolayı, üretim yerine bitişik ikinci bir üretim yerinde aynı üretimin yapılması durumunda, ikinci üretim yerine ait kapı numarası da Sanayi Sicil Belgesinde belirtilir.

SANAYİ SİCİL BELGESİNE NASIL KAYIT OLUNUR.

https://sanayisicil.sanayi.gov.tr/App_Pages/Girisimci/YeniIsletmeKayidi.aspx

İlk yorum yapan siz olun

Bir Cevap YazınCevabı iptal et