Hibe ve Destekler

Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Geliştirme Desteği

Yazılımcılar için az bilinen bir destek:

Uluslararası tüketiciye yönelik olarak yabancı dilde hazırlanacak/uyumlaştırılacak olan mobil
uygulama/bilgisayar oyunu için hazırlanan
Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Geliştirme Desteği

Mobil uygulama ve bilgisayar oyunlarının geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin
desteklenmesi

bilgisayar-oyunlari-beyni-nasil-etkiliyor-shiftdelete.jpg

MADDE 18 – (1) Uluslararası tüketiciye yönelik olarak yabancı dilde hazırlanacak/uyumlaştırılacak olan mobil uygulama/bilgisayar oyunu için satın alınan ya da kiralanan yazılım lisans giderleri ile ilk defa istihdam edilecek personelin aylık brüt ücretlerine yönelik giderlerin desteklenebilmesi için bilişim şirketinin “Bilgisayar Oyunu/Mobil Uygulama Geliştirme Desteği Ön Onay Başvuru Belgeleri (EK-18A)” ile birlikte incelemeci kuruluşa başvuru yapması ve ön onay alması gerekir. Her bir geliştirme projesi en fazla 1 (bir) yıl için desteklenir.

(2) Bilgisayar oyununun/mobil uygulamanın hazırlanarak uluslararası tüketiciye sunulmasını müteakip destek başvuruları, “Bilgisayar Oyunu/Mobil Uygulama Geliştirme Desteği Başvuru Belgeleri (EK-18)” ile birlikte KEP ile incelemeci kuruluşa yapılır.

(3) Onaylanan proje ve/veya projeler kapsamında; aynı döneme ilişkin olarak en fazla
2 (iki) adet personel için destek verilir.

(4) İstihdam desteğinin başlangıç tarihi olarak desteğe konu edilen ilk ay esas alınacak
olup destek süresi, bu tarihten itibaren 48 (kırk sekiz) ay sonra biter.

(5) İstihdam desteğinden yararlandırılan personelin fazla mesai, sosyal yardım,
ikramiye, prim ve diğer yan hak ödemeleri desteklenmez. Şirket ortağı personelin istihdam giderleri desteklenmez.

6) İstihdamı desteklenen personelin brüt ücreti, herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunca sağlanan desteklerden yararlandırılmaz. 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında tam veya kısmi zamanlı olarak teşviklerden yararlanan personel giderleri net ücret üzerinden desteklenir.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: