Uncategorized

LTD Şirketlerde E İmza ile Karar Alma

GENEL KURUL KARARI MODÜLÜ
 

Limited şirketlerde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 617/4. maddesi çerçevesinde, MERSİS üzerinden sirküler (elden dolaştırma) yoluyla e-imza ile genel kurul kararı alınmasına imkân sağlayan “Genel Kurul Kararı Modülü” uygulamaya alınmıştır.
Bu Modülle birlikte, ortakların tamamı gerçek kişi olan ve e-imzası bulunan limited şirketlerde, ortaklardan herhangi biri MERSİS üzerinden hazırlayacağı karar taslağını e-imza ile imzalayıp diğer ortakların görüşüne sunabilmekte, diğer ortaklar da Sisteme girerek yine e-imza ile karar üzerindeki görüşlerini somutlaştırabilmekte ve genel kurul kararı alınabilmektedir. 

Ahmet GÜLŞEN Mali Müşavir

1970 yılında doğdu. Erciyes Ünv. İktisat Fakültesinden mezun oldu. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ruhsatına sahip olup, 1998-2007 Dönemlerinde YMM firmasında denetçi, 2007-2009 dönemlerinde imalat sektöründe KOBİ ve büyük ölçekli firmalarda Muhasebe Müdürlüğü yaptı. 2010 yılında Ankara’da Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik bürosu açtı. Arge Muhasebesi ve teşvik hibe konularında çalışmaktadır. ahmetgulsen@gmail.com 5426414699

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: