Uncategorized

ARGE Kazançlarının %2’sinin Fon ve Yatırıma Dönüşmesi Şartı

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Kapsamında İstisnadan Yararlanan ve Kazanç Tutarları 1.000.000 TL’ni Aşan Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerin, Söz Konusu Kazançlarının %2’si Oranında Fon Ayırma 01.01.2022 den itibaren zorunlu hale getirilmiştir.

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren 4691 sayılı Kanun kapsamında yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazançları tutarı 1.000.000 Türk lirası ve üzerinde olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, bu tutarın yüzde ikisi pasifte geçici bir hesaba   aktarılacaktır.

Aktarılması gereken   tutar   yükümlülüğü, yıllık bazda 20.000.000 Türk lirası ile sınırlıdır. Bu tutarın, geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da bu Kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan diğer girişimcilere sermaye olarak konulması şarttır.

Bu tutarın ilgili yılın sonuna kadar özel fona aktarılmaması ve yatırım yapılmaması durumunda, yıllık beyanname üzerinde 4691 sayılı Kanun kapsamında istisna edilen kazanç tutarının yüzde 20’si, ilgili yılda yararlanılan gelir ve kurumlar vergisi istisnasına konu edilemez.

Aynı şekilde 5746 sayılı Kanun kapsamında yıllık beyanname üzerinden indirim konusu yapılan tutarın yüzde 20’si ilgili yılda yararlanılan Ar-Ge indirimine konu edilemez. Gelir vergisi mükellefleri bu uygulamanın kapsamı dışındadır.

Bu tutar nedeniyle zamanında alınmayan vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle tahsil edilecektir.

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları

Fon KoduFon AdıFon Kurucusu
YE224 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALFA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YG424 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINOLUK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YD924 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AVALON GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YE124 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DİJİTAL TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YD824 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. E-TİCARET GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YE524 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NOONTECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YE724 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PLATİNUM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YE424 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SİGMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ABHA1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARDUS TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUA1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ABMA1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARDUS VİZYON GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUA1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
TAVAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AGESA EMEKLİLİK TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
AGNAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
BYGAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ YENİLENEBİLİR ENERJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ICIAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
IJGAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. JEC YENİLENEBİLİR ENERJİ ÖZEL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
SHGAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SABANCI HOLDİNG ÖZEL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
IUGAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
PAGALBARAKA PORTFÖY A.Ş. AKILLI ŞEHİRLER GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
PIHALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ASSET GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
PBVALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİLİŞİM VADİSİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
PIKALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ KARMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
AG9ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. CONTRA SAĞLIK VE TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
FTCALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞER GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
PG9ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DR. HAYAT GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
PFGALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FINTECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
PG7ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ KARMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
PG6ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
PEGALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İNOVASYON GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
OYRALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM SİGORTA ŞİRKETLERİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
APYKSALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
PGGALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MATTE TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
PIIALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MEDİLA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
PHGALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. METROPOL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
PJGALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. OSTİM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
APYVCALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. START-UP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
PG5ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TURİZM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
PIGALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YAZILIM TEKNOLOJİLERİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
PG8ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YENİLENEBİLİR ENERJİ VE TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
AR6ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
AR1ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
AIVARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
AZ9ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
AZ4ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
AZ8ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOGİRİŞİM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ZG7ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOPARK İSTANBUL DERİN TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
AZ5ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
TOGATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOLOJİ ODAKLI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
BZGAURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. B4YO BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUAURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
SBGAURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SAĞLIK VE BİYOTEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUAURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
AXQAURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YENİLENEBİLİR ENERJİ VE TEKNOLOJİLERİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUAURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YCVAURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YEŞİL TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUAURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ZFLAZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ART GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUAZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ZPSAZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SİNEMA TV GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUAZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
DVGDENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DENİZ VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUDENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
FBGFİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUFİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
GO5GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUGRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
HANHEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ANADOLU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUHEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
HBGHEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİKİM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUHEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
HPNHEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRLİK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUHEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
HDGHEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞER GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUHEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
HGEHEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GELİŞİM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUHEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
HPMHEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KIYMET GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUHEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
HTPHEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STARTUP BURADA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUHEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
HPGHEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. VARLIK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUHEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
NATINVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ADVENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUINVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
BUGINVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ FİNTECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUINVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
BIEINVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAMING VE E-SPORTS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUINVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
IV1INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUINVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
BVGINVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BOĞAZİÇİ VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUINVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
IV4INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ FİNTECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUINVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
BEGINVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EKSİM VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUINVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
BTGINVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ FINTECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUINVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
IN8INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. POLAT VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUINVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
IV3INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ FİNTECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUINVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
IVDINVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUINVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
BSUİNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİSU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUİNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
IRDİSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 4 MEVSİM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUİSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ACGİSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACTUS GAZİANTEP ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PPP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUİSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
IGIİSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BOSPHORIST GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUİSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ITFİSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DİJİTAL TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUİSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
PYGİSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GREENONE YENİLENEBİLİR ENERJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUİSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
PYVİSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ LOGO VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUİSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
KUGİSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KÜLTEPE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUİSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ILVİSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. L2G VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUİSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ACFİSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. LOGO VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUİSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ITHİSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONE LIFE VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUİSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
PREİSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUİSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
IIIİSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SAĞLIK TEKNOLOJİSİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUİSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
FZSİSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARIM HAYVANCILIK VE TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUİSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
PYZİSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TECHFORCE VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUİSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
PYTİSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TECHONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUİSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ITTİSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TT VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUİSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
PTVİSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TWOZERO VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUİSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YRTİSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.YARININ TEKNOLOJİSİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUİSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
IAGİŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTYAPI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUİŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
IYGİŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YENİLENEBİLİR ENERJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUİŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
IETİŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUİŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
KGIKALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.KALKINMA KATILIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUKALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
KGKKALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.YENİLİKÇİ VE İLERİ TEKNOLOJİLER KATILIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUKALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
KBGKIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUKIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
KBIKIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİYOTEKNOLOJİ VE SAĞLIK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUKIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
KCGKIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUKIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
KKGKT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUKT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
KLGKT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. LONCA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUKT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
KOGKT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NEOVA KATILIM SİGORTA ÖZEL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUKT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
KTYKT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOGİRİŞİM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUKT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
XZYLETVEN CAPİTAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. CODE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONULETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
XXYLETVEN CAPİTAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GENİUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONULETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
LDGLETVEN CAPİTAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MİLRES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONULETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YXYLETVEN CAPİTAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PREO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONULETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ZXXLETVEN CAPİTAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. RETİNA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONULETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
LTGLETVEN CAPİTAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONULETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
LGCLOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İNOVATİF TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONULOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
QQTLOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.TESTİNİUM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONULOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
MGGMAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ A.Ş. AGROLIVE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUMAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
MYIMAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONBULUCU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUMAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
MSSMAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TRAKYA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUMAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
MPBMAQASİD GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SAJA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUMAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
MYTMAQASİD GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUMAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
MGFMAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ARYA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUMAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
MGRMAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ATLAS BÜYÜME SERMAYESİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUMAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
MAEMAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. E-TİCARET GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUMAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
MPAMAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FOUNDER ONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUMAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
MAIMAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEMİZ ENERJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUMAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
MATMAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. T-FON GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUMAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
MGSMAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YENİLİKÇİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUMAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
MPTMÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AKTİF VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUAKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
MBBMÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BUKET GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUAKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
MBKMÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MİNDVEST GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUAKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
MYPMÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YAPRAK YENİLENEBİLİR ENERJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUAKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
NEANEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AKDENİZ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUNEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
NPRNEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUNEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
NPENEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ YENİLENEBİLİR ENERJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUNEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
NECNEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. CONNECT IQ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUNEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
NEDNEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DENGE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUNEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
NYCNEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FİLM ENDÜSTRİSİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUNEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
NYLNEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUNEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
NG9NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İTK VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUNEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
NH1NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NEO TECH VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUNEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
VVGNEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NEXT PROPTECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUNEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
NEPNEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERGE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUNEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
NPTNEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARGET GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUNEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
NPGNEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKSTİL SANAYİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUNEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
NPUNEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TERRA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUNEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
NYGNEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUNEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
NPFNEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YAŞAM TEKNOLOJİLERİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUNEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
NDGNUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BF VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUNUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
NPANUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUNUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
NPDNUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUNUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
NPBNUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUNUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
NPCNUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUNUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
OAGOMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ADDRESS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUOMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
DYFOMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DBE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUOMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
GIOOMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GIO TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUOMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
OG3OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUOMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
OALOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
OJGOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
OGROYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
OGOOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
OFNOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FİBA GELECEK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
OGTOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
OSZOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SEKİZİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
OTGOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARIM VE GIDA ODAKLI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
OGBOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
OBKOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YEDİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
IQIQİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MACELLAN İLERİ TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUQİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
EBGQİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. RE-PİE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUQİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
NBYQNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNBEYOND GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUQNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
RR3RE-PIE PORTFÖY YÖNETİM A.Ş FİNBERG YILDIZ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONURE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
REPRE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONURE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
RECRE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ANATOLİA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONURE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
RR5RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ARF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONURE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
REBRE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİNBİN GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONURE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
RR2RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ KARMA TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONURE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
RTFRE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONURE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
RDGRE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DGPAYS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONURE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
REZRE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DOKUZUNCU KARMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONURE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
RR8RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.DÖRDÜNCÜ KARMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONURE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
RR9RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EASYCEP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONURE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
RR7RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FİBABANKA YILDIZ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONURE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
RR6RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FİBA FIRSAT GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONURE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
RP6RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GETİR GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONURE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
RR1RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. IOT TECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONURE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
RFTRE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ KARMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONURE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
RELRE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KOLEKTİF HOUSE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONURE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
RE1RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MODANİSA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONURE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
RPFRE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONURE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
SECRE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SECONDARY GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONURE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
REKRE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SEKİZİNCİ KARMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONURE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
REMRE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SİBER GÜVENLİK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONURE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
RYKRE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SMARTGUM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONURE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
RGMRE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STARTUP-1 GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONURE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
RP8RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONURE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
REARE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ KARMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONURE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
RALRE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş ALTUN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONURE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
RAGRE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş TURKCELL YENİ TEKNOLOJİLER GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONURE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
RZGRE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş ZİNCİR MAĞAZACILIK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONURE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
REGRE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ZADEVİTAL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONURE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
RSTROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
TGCTACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GELECEK ETKİ GİRİŞİM SERMAYESİ FONUTACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
TPYGITERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GAME INVEST GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUTERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
TPYTITERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TECH INVEST TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUTERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
UARÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AR-GE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
UJGÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ULIÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İDACAPİTAL İVMELENDİRME GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YLHYAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ BİRİNCİ ÖZEL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUYAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ZTAZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ZR1ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONLABÜYÜSÜN GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ZTCZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ KATILIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
kaynak KAP

Ahmet GÜLŞEN Mali Müşavir

1970 yılında doğdu. Erciyes Ünv. İktisat Fakültesinden mezun oldu. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ruhsatına sahip olup, 1998-2007 Dönemlerinde YMM firmasında denetçi, 2007-2009 dönemlerinde imalat sektöründe KOBİ ve büyük ölçekli firmalarda Muhasebe Müdürlüğü yaptı. 2010 yılında Ankara’da Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik bürosu açtı. Arge Muhasebesi ve teşvik hibe konularında çalışmaktadır. ahmetgulsen@gmail.com 5426414699

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: