İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Personel başına 100 Bin TL geri ödemeli destek, tekrar başvuru açıldı

Reklamlar

KOSGEB 4ncü MİKRO ve KÜÇÜK İŞLETMELERE HIZLI DESTEK PROGRAMI açıldı son başvuru 10 Ağustos 2022

İmalatbilgisayar programlamabilimsel Ar-Ge sektörleri ile Covid-19 salgınının nispeten daha fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki MKİ’lere:

– 1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda 180 günden fazla çalışmamış üniversite veya mesleki ya da teknik lise mezunu en az bir yeni personelin “12 ay boyunca istihdam edilmesi taahhüdü”,

– Başvuru dönemi ilanından önceki 12 aylık ortalama istihdamın korunması” şartı ile;

yeni istihdam edilecek personel başına 100 Bin TL geri ödemeli destek verilecektir. İşletme sahibi kadın ise veya işe alınan personel kadın ise, destek personel başına 10 Bin TL artırımlı olarak uygulanacaktır. Başvuru dönemi ilan tarihinden önceki ayda işletmede çalışmıyor olan personel “yeni” kabul edilecektir.  Mikro işletmeler en fazla 2 personel, küçük işletmeler en fazla 5 personel için destek alabilecektir.  

Destekten yararlanabilecek MKİ’lerin sektör listesi www.kosgeb.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır. Listeyi indirmek için TIKLAYINIZ.  (PDF olarak indirmek için tıklayınız: NACE ikili kodlar , NACE altılı kodlar)

Asgari prosedürle, süratli ve güvenli bir yöntemle destek verilmesi gerektiğinden, diğer KOSGEB destek programlarından farklı olarak kurul veya komite değerlendirme prosedürü olmayacaktır. Uygunluk kriterlerini karşılayan MKİ’ler, KOSGEB’in web tabanlı destek uygulama arayüzü olan KBS (E-devlet sistemi, Gelir İdaresi Başkanlığı, SGK, MERSİS – ESBİS ve diğer bazı veritabanlarıyla bağlantılı olan KOBİ Bilgi Sistemi) üzerinden başvuru yapabilecektir. Bütçe imkanları ölçüsünde başvuru sırasına göre geçici onay verilecek, yeni personeli istihdam eden MKİ’lerin ödeme talebi başvuru sırasına göre bütçenin yeterli olduğu sayıdaki işletmenin kesin onayı verilecektir.  

Destek ödemeleri, 6 ay + 6 ay şeklinde destek ödemesine esas iki taksit döneminin başında peşin olarak yapılacaktır. Ödeme öncesinde ve sonrasında, resmi kayıtlardan (GİB, SGK) işletmenin aktif olduğu, geçmiş dönem ortalama istihdamının muhafaza ediliyor olduğu ve yeni personelin istihdam edildiği kontrol edilecektir. 6 aylık ilk taksit dönemine ilişkin yükümlülük yerine getirilmemişse 3 ay ek süre verilecek, 3 ay ek süre içinde yükümlülük tamamlanmışsa ikinci 6 aylık dönem ödenecektir.

Geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etme taahhütlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile; MKİ’ler kullandıkları desteği 24 ay geri ödemesiz dönemi takiben 4’er aylık 6 taksitte faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB’e geri ödeyecektir. Taahhütleriyle ilgili yükümlülüklerini varsa verilen ek sürede de tamamlayamayan MKİ’lerden ise; verilen destek, ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile tahsil edilecektir. 

Geri ödemeli destek için işletmelerden teminat alınmayacaktır

Başvuru Yapabilecekler:

a) Güncel KOBİ Bilgi Beyannamesindeki faaliyet kodları arasında; “Program Kapsamındaki Sektörler Tablosu ”ndaki sektörlerden biri olan MKİ’ler başvurabilir.

b) Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtlarına göre 2019 yılı net satış hasılatı asgari 75.000 TL olan MKİ’ler başvurabilir.

c) 2019 yılı ve öncesinde kurulan MKİ’ler başvurabilir.

İkinci bileşen: Yenilikçi genç mikro ve küçük işletmeler için işletme sermayesi desteği
Başvuru Yapabilecekler:
a) Güncel KOBİ Bilgi Beyannamesindeki faaliyet kodları arasında; ; “Program Kapsamındaki Sektörler Tablosu”ndaki sektörlerden biri olan MKİ’ler başvurabilir.
b) 2017 ve sonrasında kurulmuş olup desteğe başvuru tarihi itibariyle aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan MKİ’ler başvurabilir.
•Merkez ya da şube adresi itibariyle TEKMER veya TGB’de faaliyet gösteren MKİ’ler.
•Kamu kaynaklarıyla desteklenen Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi başarı ile tamamlanmış veya projesinin süresi devam etmekte olan MKİ’ler.
•2017 ve sonrasında patent belgesi almış olan MKİ’ler.
•2017 ve sonrasında Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi (TÜR deneyim belgesi) almış olan MKİ’ler.
DESTEK HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKEN GENEL HUSUSLAR

• Bu destek, daha önce hiç çalışmamış veya son 3 yılda en fazla 180 gün çalışmış Üniversite (2 yıllık ve üstü) veya meslek lisesi / teknik lise / mesleki ve teknik lise mezunu personelin 12 ay boyunca “mezuniyeti ile ilişkili bir alanda çalışmak üzere istihdam edilmesi” ve “2021 Temmuz – 2022 Haziran dönemi ortalama istihdamının korunması” şartı ile sağlanacaktır.
• Mikro işletmeler en fazla 2 personel, küçük işletmeler en fazla 5 personel için destek alabilecektir. İstihdam edilecek personel başına 100 B TL destek verilecektir. İşletme sahibi kadın ise veya işe alınan personel kadın ise, destek personel başına 110 B TL olacaktır.
• Kullanılan destek, 24 ay geri ödemesiz dönemi takiben 4’er aylık dönemlerde 6 eşit taksitte, faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB’e geri ödenecektir. Destek ödemesi için teminat alınmayacaktır.

İlk yorum yapan siz olun

Bir Cevap YazınCevabı iptal et