KOSGEB

Yaşayan Kültür Mirası İşletmelere 250 bin TL. Destek

Amacı Kültürel miras unsuru olarak icrası ustalık/zanaatkârlık becerisi gerektiren, özgün, icra edilen mesleğin değerlerini, felsefesini, inceliklerini gelecek kuşaklara aktarılmasını teminen usta-çırak ilişkisi çerçevesinde yürütülen; geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde faaliyet gösteren işletmelerin güçlendirilerek hayatta kalmalarını ve bu birikimin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak olan bir yeni destek programı KOSGEB tarafından başlatılmıştır.

Program Kapsamındaki Destekler
Kuruluş desteği Destek programına program başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde gerçek kişi statüsünde kurulmuş işletmeye destek sağlanır. 5.000.-TL
İşletme ve yetiştirme desteği Destek programı başlangıç tarihini takip aydan itibaren üçer aylık dönemler esas alınarak geri ödemesiz sağlanan destekten, İlgili dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde 4(a) kapsamında destek programı başvuru tarihinden önceki 12 ay içinde işletmede istihdam edilmemiş, Tam zamanlı olarak çalışan,  1981 yılı ve sonrası doğumlu, personel için destek sağlanır.  Birinci dönem için10-29 olan işletmeye 5.000.-TL,30-75 olan işletmeye 15.000.-TL,76 ve üstü olan işletmeye 25.000.-TL, İkinci dönem için10-29 olan işletmeye 5.000.-TL,30-75 olan işletmeye 15.000.-TL,76 ve üstü olan işletmeye 25.000.-TL, Üçüncü dönem için10-29 olan işletmeye 5.000.-TL,30-75 olan işletmeye 15.000.-TL,76-150 olan işletmeye 35.000.-TL,151 ve üstü olan işletmeye 50.000.-TL Dördüncü dönem için10-29 olan işletmeye 5.000.-TL,30-75 olan işletmeye 15.000.-TL,76-150 olan işletmeye 35.000.-TL,151 ve üstü olan işletmeye 50.000.-TL 

Makine ve teçhizat desteği Destek programı başlangıç tarihi itibariyle 6 ay içerisinde satın alınan makine ve teçhizat giderlerinden, Yeni veya en fazla 3 yaşında olan makine ve teçhizat desteklenir. Makine ve teçhizat yerli malı olması durumunda, destek oranına % 15 ilave edilir. 50.000.-TL

Tanıtım ve pazarlama desteği   -e-ticaret sitelerine üyelik ve komisyon bedeli 20.000.-TL -dijital reklam/tanıtım (sosyal medya reklamları, arama motoru optimizasyonu) giderleri 10.000.-TL -web sayfası tasarım hizmet bedeli için 5.000.-TL -tanıtım filmi, televizyon / radyo/ gazete/ dergi reklamları giderleri için 10.000.-TL 

Son başvuru 22/07/2022 tarihidir.

Ahmet GÜLŞEN Mali Müşavir

1970 yılında doğdu. Erciyes Ünv. İktisat Fakültesinden mezun oldu. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ruhsatına sahip olup, 1998-2007 Dönemlerinde YMM firmasında denetçi, 2007-2009 dönemlerinde imalat sektöründe KOBİ ve büyük ölçekli firmalarda Muhasebe Müdürlüğü yaptı. 2010 yılında Ankara’da Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik bürosu açtı. Arge Muhasebesi ve teşvik hibe konularında çalışmaktadır. ahmetgulsen@gmail.com 5426414699

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: