İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

SGK Kredi Kartı İle Tahsilat Uygulaması

Reklamlar
 1. Borç Sorgulama Sayfasından Sorgu türü seçilerek kredi kartı ile ödeme yapabilirsiniz.
  1.1 4A İŞVEREN ÖDEMELERİ (4A)
  1.2 4B SİGORTALI ÖDEMELERİ (4B)
  1.3 DİĞER ÖDEMELER

Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak 4a, 4b ve diğer ödemeler için kredi kartı ile online ödeme ekranı açıldı.

 1. Sorgu tipi seçim yapılır.
  2.1 DEVREDİLEN SSK ÖDEMELERİ (4A)
  2.1.1 İŞVEREN CARİ DÖNEM: 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki (Devredilen SSK) sigortalıları çalıştıran işyeri işverenlerinin bu sigortalılara ilişkin yasal ödeme süresi geçmemiş (cari ay) sigorta prim borçlarını ödenebildiği seçenektir.
  2.1.2 İŞVEREN İDARİ PARA CEZASI (IPC): 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki (Devredilen SSK) sigortalıları çalıştıran işyeri işverenlerine, 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesi uyarınca uygulanan ve işverenlerce tebellüğ edilen yasal ödeme süresi geçmemiş idari para cezalarının ödenebildiği seçenektir.
  2.1.3 İŞVEREN 6111 YAPILANDIRMA : 6111 sayılı Kanun uyarınca borçları yeniden yapılandırılan işyeri işverenlerinin taksit tutarlarının ödenebildiği seçenektir.
  2.1.4 İŞVEREN İCRA DOSYA SEÇİMLİ: İşverenlerin icraya intikal etmiş borçlarının tamamının değil de sadece bir veya birkaç icra dosyasındaki borçlarının ödenebildiği seçenektir.

2.1.5 İŞVEREN İCRA PEŞİN ÖDEME: İşverenlerin icraya intikal etmiş borçlarının tamamının ödenebildiği seçenektir.
2.1.6 İŞVEREN İCRA TAKSİT PEŞİNATI: İşverenlerin icraya intikal etmiş borçlarının 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilmesi için taksit peşinatının ödenebildiği seçenektir.
2.1.7 İŞVEREN İCRA ÖDEMELERİ – TAKSİT TAHSİLATI: İşverenlerin icraya intikal etmiş borçlarının 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilmiş olup taksit miktarınınödenebildiği seçenektir.
2.1.8İŞVEREN 6552 YAPILANDIRMA TAHSİLATI : 6552 sayılı Kanun uyarınca borçları yeniden yapılandırılan işyeri işverenlerinin taksit tutarlarının ödenebildiği seçenektir.


2.2 DEVREDİLEN BAĞ-KUR ÖDEMELERİ (4B)


2.2.1 CARİ DÖNEM : 4/B Kapsamındaki sigortalıların cari dönem borçlarının ödenebildiği seçenektir.
2.2.2 PRİM : Prim Tahsilatı, G.D.Taksitlendirme , G.D.Yapılandırma , G.D.Askerlik Borçlanması, G.D.Aylıksız İzin Borçlanması, G.D.Fahri Çalışma Borçlanmas , G.D.Grev ve Lokavt Borçlanması, G.D.On Yılıık Borçlanma, G.D.Seçim Borçlanması , G.D.Ücretsiz Doğum İzni Borçlanması, G.D.Uzmanlık Borçlanması, G.D.Yurt Dışı Dolar Borçlanması, G.D.Yurt Dışı TL Borçlanması, G.D.Ek-19 , G.D.Analık İzni Borçlanması, G.D.Doğum Borçlanması, G.D.Ihya Borçlanması, G.D.Tutukluluk orçlanması, G.D.Vergi Borçlanması, G.D.Staj Borçlanması, 53.Madde borçlarının ödenebildiği alandır (Bağ-Kur isteğe bağlı ve 2926 sayılı Kanun kapsamındaki (Bağ-Kur tarım) sigortalıların primleri de bu seçenekten ödenir.
2.2.3 EK/19 MD.’YE GÖRE PRİM TAHSİLATI YAPILANDIRMA (5458 KAN.): 1479 sayılı Kanunun ek 19 uncu maddesi gereğince 5510 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önceye ait sigortalılığın durdurulması ile ilgili uygulamanın yeniden sigortalılık olarak değerlendirilmesi için yapılması gereken ödeme tutarının ödenebildiği seçenektir.


2.2.4 SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ: 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 02/08/2003 tarihi ile 30/09/2008 tarihleri arasında Bağ-Kur dışında ki sosyal güvenlik kuruluşlarından aylık alanlardan esnaf ve sanatkarlar gibi kendi adına ve hesabına bağımsız çalışması olanların, ödeyecekleri sosyal güvenlik destek primlerinin ödenebildiği seçenektir.


2.2.5 HİZMET İHYASI (TOPTAN ÖDEME): Bağ-Kur kapsamında çalışırken işten ayrılan fakat malullük veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalılardan bu sürelere ilişkin primlerini toptan ödeme olarak geri almış olanlardan bu sürelere ilişkin sigortalılık sürelerini yeniden kazanmak isteyenlere, ödemeleri gereken ve Kurumca yazılı olarak tebliğ edilen tutarın ödenebildiği seçenektir.

2.2.6 17 MD.’YE GÖRE PRİM TAHSİLATI YAPILANDIRMA (5510 KANUN): 5510 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi gereğince sigortalılığın durdurulması ile ilgili uygulamanın, yeniden sigortalılık olarak değerlendirilmesi için yapılması gereken ödeme tutarının ödenebildiği seçenektir.
2.3 DİĞER ÖDEME TÜRLERİ :
2.3.1 Gayrimenkul Satışı ve Kira Tahsilatı :
2.3.2 Tarım Tevkifat:
2.3.3 Avans – Kişi Borcu – Yersiz Ödeme:
2.3.4 Ek Karşılık Tahsilatı – Faturalı Alacaklar
2.3.5 2925 Tarım sigortalı cari dönem – 6111 yapılandırma tahsilatları.
2.3.6 GSS PRİM
2.3.7 EK5,EK6,5G,4A KISMİ İBS, TOPLULUK
2.3.8 SSK TARIM 6552 YAPILANDIRMA TAHSİLATI
2.3.9 TOPLULUK 6552 YAPILANDIRMA TAHSİLATI
2.3.10 İSTEĞE BAĞLI 6552 YAPILANDIRMA TAHSİLATI
2.3.11 GSS 6552 YAPILANDIRMA TAHSİLATI
2.3.12 GSS IPC 6552 YAPILANDIRMA TAHSİLATI
2.3.13 EK-5 6552 YAPILANDIRMA TAHSİLATI
2.3.14 EK KARŞILIK 6552 YAPILANDIRMA TAHSİLATI
2.3.15 SGDP 6552 YAPILANDIRMA TAHSİLATI
2.3.16 6552 YAPILANDIRMA ERKEN ÖDEME TAHSİLATI
2.3.17 YERSİZ ÖDEME 6552 YAPILANDIRMA TAHSİLATI
2.3.18 EK-6 6552 YAPILANDIRMA TAHSİLATI
2.3.19 YURT DIŞI 6552 YAPILANDIRMA TAHSİLATI
2.3.20 30 GÜNDEN AZ IBS 6552 YAPILANDIRMA TAHSİLATI

İlk yorum yapan siz olun

Bir Cevap YazınCevabı iptal et