İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Desteği

Reklamlar

KOSGEB Girişimcilik desteği 01 Ocak 2019 tarihinden itibaren iki alt programda önemli farklılıklar ile yayınlanmıştır.

Sizler için önemli hususları listeledik. Yeni Girişimci Programı, 1) Geleneksel Girişimci Programı ve 2) İleri Girişimci Programı olmak üzere iki alt programdan oluşur. Yeni Girişimci Programına başvuru yapılabilmesi için ilgili girişimcilik eğitiminin işletme kuruluş tarihinden önce tamamlanmış olması gerekir. İleri Girişimci Programına başvuru yapabilecekler tercih etmeleri durumunda Geleneksel Girişimci Programına başvuru yapabilir. Girişimcinin program başvurusunda bulunduğu işletmedeki kurucu ortak payı en az %50 olmalıdır. Program süresinde girişimcinin ortaklık payı %50’nin altına düşemez. İşletmenin program başvuru tarihi itibari ile son bir yıl içinde kurulmuş olması ve girişimcinin daha önce bu programdan faydalanmamış olması şartı aranır. Girişimcinin, işletmesinin kuruluş tarihinden üç yıl öncesinden programa başvurduğu tarihe kadar, başvuruda bulunduğu işletme dışında; – gerçek kişi statüsünde bir firmasının olmaması, – tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada %30 ve üzeri ortaklığının bulunmaması gereklidir. İşletmenin programa başvuru tarihi öncesinde tür değişikliği yapması; değişikliğin sicil gazetesinde yer alması koşuluyla bu fıkra hükümlerine aykırılık teşkil etmez. Bu durumda işletme kuruluş tarihi olarak ilk kuruluş tarihi kabul edilir. Girişimci işletmeyi münferiden temsile yetkili olmalıdır. Geleneksel Girişimci Programı başvurusu, gerekli görülmesi halinde başvuru sahibi işletme davet edilerek en geç 45 gün içinde Uygulama Birimi tarafından değerlendirilir. İleri Girişimci Programı başvurusu, Uygulama Birimi tarafından mevzuata uygunluk, belge ve şekil yönünden en geç 45 gün içinde ön değerlendirmeye tabi tutulur ve İleri Girişimci Programı Ön Değerlendirme Formu düzenlenir.

DESTEKLER

Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak, gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 5.000 TL, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10.000 TL destek sağlanır. Performans desteği, işletmenin vergi mükellefiyetinin devam etmesi ve istihdam sayısına göre belirlenecek olup; destek tutarı hesaplanırken ilgili dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde 4(a) kapsamındaki tüm personelin tahakkuk eden prim gün sayılarının toplamı dikkate alınır. Her bir performans dönemi sonunda, işletmenin ilgili dönemde gerçekleştirdiği toplam prim gün sayısına göre; Birinci performans dönemi için – 180-539 olan işletmeye 5.000 TL, – 540-1079 olan işletmeye 10.000 TL, – 1080 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL, İkinci performans dönemi için – 360-1079 olan işletmeye 5.000 TL, – 1080-1439 olan işletmeye 15.000 TL, – 1440 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL olmak üzere en fazla 40.000 TL’ye kadar destek sağlanır. Makine, teçhizat ve yazılım desteği, işletme kuruluş tarihinden programın 1 inci yılının sonuna kadar satın alınan makine ve teçhizat giderleri ile yazılım lisans bedeli veya zaman sınırlı lisans kullanım bedeli için geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 100.000 TL’dir. Ancak, işletmenin orta yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 200.000 TL, yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 300.000 TL’dir. Makine, teçhizat ve yazılım desteği için destek oranı %75’tir.  Fatura tarihi itibariyle güncel yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranına %15 ilave edilir. Mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği, orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında faaliyet gösteren işletmeler için; desteğin üst limiti 10.000 TL’dir. Destek oranı %75’tir. Ödeme Süreci Destek ödemesine konu iş ve işlemler işletme tarafından Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği için programın birinci yılı sonuna kadar, diğer destekler için program süresi sonuna kadar tamamlanarak destek ödeme talebi en geç programın tamamlanmasını müteakip bir yıl içinde yapılmalıdır. Aksi takdirde ilgili ödeme talebi işleme alınmaz. Programı sonlandırılan, tasfiyesi başlayan veya kapanan işletmelere ödeme yapılmaz. Hizmet sağlayıcıya ödeme sadece makine, teçhizat ve yazılım desteği için yapılabilir. Bu durumda en az; işletmeye ait katkı payı, vergi ve benzeri farkların hizmet sağlayıcıya öncelikle ödenmiş olması gerekir. Program kapsamında desteklenen makine, teçhizat ve yazılımın mülkiyeti işletmenin tüzel kişiliğine ait olup, program süresi olan 2 yıl boyunca başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde satılamaz, kiralanamaz, devredilemez veya rehin gösterilemez

İletişim/Ofislerimiz

Bir yorum

Bir Cevap YazınCevabı iptal et