İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Sanayide Nitelikli Eleman Desteği

Reklamlar

KOSGEB Nitelikli eleman desteğinde 24/03/2023 tarihinde revizyona gitti ve yenilenen mevzuatıyla uygulamaya açıldı.

Destek programı süresi içerisinde yeni istihdam edilen nitelikli eleman için destek verilir.

Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler ile Ar-Ge merkezleri ve tasarım merkezleri için desteğin üst limiti 150.000 (yüz elli bin) TL olup, diğer işletmeler için destek üst limiti 100.000 (yüz bin) TL’dir

Personelin destekten yararlanabilmesi için;

Bu destek ödeme talebinde bulunan işletmede işe giriş tarihi itibariyle son 12 ay içinde istihdam edilmemiş mesleki ve/veya teknik lise mezunları, yükseköğretim kurumu mezunları ile mesleki ve/veya teknik lise öğrencileri, ön lisans/lisans öğrencilerinden işletmede tam zamanlı olarak çalışan eleman için verilir.

İşletmenin bu destekten yararlanabilmesi için;

a) İşletmenin İşletme Geliştirme Destek Programı Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosu (Tablo 3)’de Orta Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında NACE Rev 2 koduna göre C-İmalat Sektöründe, Bölüm 62-Bilgisayar Programlama, Danışmanlık ve İlgili Faaliyetler Sektöründe (62.02 Bilgisayar Danışmanlık Faaliyetleri Hariç) veya Bölüm 72-Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri sektöründe yer alması gerekir.

Nitelikli elemanın 5510 sayılı Kanun kapsamında işe giriş tarihinden önceki son 3 yıl içerisinde SGK prim kaydının olmaması veya en fazla 180 gün prim kaydının olması gerekir.

İşletmeye program süresince destek üst limiti dâhilinde en fazla 4 (dört) farklı nitelikli eleman için destek ödemesi yapılır.

Nitelikli eleman giderine ilişkin destek tutarının hesaplanmasında aşağıdaki yöntem dikkate alınır.

a) Her yıla ait Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti üzerinden hesaplanan Asgari Geçim İndirimi (bekâr ve çocuksuz) dahil aylık net asgari ücret tutarının 30’a bölünmesi ile elde edilen tutarın öğrenim durumu katsayısı ile çarpımı sonucunda günlük destek üst limiti belirlenir. Destek üst limitinin belirlenmesinde öğrenim durumu katsayısı; mesleki ve/veya teknik lise öğrencileri için 1,25, ön lisans/lisans öğrencileri ve mesleki ve/veya teknik lise mezunları için 1,5, iki yıllık meslek yüksekokulu ve ön lisans mezunları için 1,75, lisans mezunları için 2, yüksek lisans mezunları için 2,25, doktora mezunları için 2,5 olarak uygulanır.71 b) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) idari kayıtlarındaki sigorta primine esas kazancın çalışma gün sayısına bölünmesi ile elde edilen günlük tutar belirlenir. c) (a) ve (b) bentlerinde belirlenen günlük tutarlardan düşük olanının, çalışma gün sayısı ile çarpımı sonucunda çıkan tutarın destek oranıyla çarpılmasıyla aylık destek tutarı belirlenir.

İlk ödeme talebinde nitelikli elemanın işletmede işe giriş tarihindeki öğrenim durumu esas alınır. Destek sürecinde nitelikli elemanın öğrencilik ve mezuniyet durumunda değişiklik olması halinde yeni öğrenim durumu katsayısı uygulanır.

Kimler istihdam edilemez;

Başka kurum kuruluşlardan vergi, sosyal güvenlik primi vb. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere herhangi bir isim altında destek alınan elemanlar ile işletme sahibi veya ortakları ile bunların ana, baba, kardeş, eş ve çocukları, emekliler, yurt dışında öğrenim gören öğrenciler ve yabancı uyruklular bu destek kapsamında istihdam edilemez.

Destek süresince, istihdam edilen elemanın sadece destek verilen işletmede sigorta kaydının olması gereklidir. Aksi durumda ilgili aylar için destek ödemesi yapılmaz.

Nitelikli elemanın işten çıkarılması veya kendi isteği ile işten ayrılması durumunda elemana ilişkin destek süreci sona erer. Ancak askerlik, doğum gibi sebeplerle işten ayrılan ve daha önce bu destek kapsamında istihdam edilmiş olan elemanın yeniden aynı işletmede işe başlaması halinde programın geçerlilik süresi içerisinde olması şartı ile destek verilebilir.

İşletmenin asıl işveren SGK sicil numarasına bağlı bir veya birden fazla alt işveren numarası olması durumunda; nitelikli elemanın SGK giriş-çıkışlarının ilgili ay içerisinde gün kaybı olmadan gerçekleştirilmesi gerekir. Aksi durumda ilgili nitelikli elemana ilişkin destek süreci sona erer ve bu nitelikli eleman için gün kaybı olan aylara ilişkin destek ödemesi yapılmaz.

İş kazası, doğum, hastalık durumlarında geçici süre ile rapor alınarak işe ara verilmesi halinde, rapor süresi bitiminde nitelikli eleman işe devam ettiği takdirde destek süreci devam eder. Rapor süresince Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen Geçici İş Göremezlik Ödemesine destek sağlanmaz.

https://dotcompatterns.files.wordpress.com/2022/10/car.mp4

En son gönderilerimizi gelen kutunuzdan alın.

İlk yorum yapan siz olun

Bir Cevap YazınCevabı iptal et