İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Personele Yemek Yardımı İstisnası

Reklamlar

SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 23.11.2022 tarih ve E-24010506-202.99-56508282
sayı ile Yemek Bedeli istisnasını düzenleyen GENELGE 2022/20 yayınlanmıştır.

7) İşverenlerce;
a) İşyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla, yemek bedeli adı altında
sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemelerin, günlük asgari ücretin Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen oranının fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak tutarı, prime esas kazanca dahil edilmez. ”Şeklinde değiştirilmiştir.

1.12.2022 ila 31.12.2022 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların prime esas kazançlarından istisna tutulacak yemek bedeli tutarı; 215,70 TL x %23,65 = 51,01 TL (Günlük) olarak uygulanacaktır.

Nakit olarak ödenen yemek ücretlerinde 2022 yılı için gelir vergisinden istisna
tutulacak günlük yemek bedeli 55,08 TL (51 TL+KDV %8)

Yürürlük tarihi: 01.12.2022

Günlük 100,00 TL verilmesi durumunda örnek uygulama;
Aylık yemek yardımı 22 X 100 = 2.200 TL
Yemek yardımı günlük istisna tutarı 215,70 X %23,65 =51,01 TL
Yemek yardımı aylık istisna tutarı 51,01 X 22 = 1.122,22 TL
SGK matrahına dahil edilecek yemek yardımı tutarı 2.200 – 1.122,22 = 1.077,78 TL olarak hesaplanacaktır.

YEMEK KARTI PRİME TABİ

Yemek kartlarına yüklenen tutarlar 1 Aralık 2022 öncesinde ayni yardım olarak kabul edilmekte ve SGK matrahına dahil edilmemekteydi. İlgili tarih sonrasında günlük istisna tutarı yükseltildiğinden kapsam sınırlı tutulmuştur. Konuya ilişkin 2022/22 sayılı SGK genelgesinde ‘’Yemek kartlarına/çeklerine/kuponlarına yüklenen yemek bedellerinin sigorta priminden istisna tutulabilmesi için söz konusu kartların/çeklerin/kuponların yalnızca yemek yenilmesi amacıyla kullanılması gerekmektedir. Yemek bedeli adı altında sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemelere ilişkin muvazaalı durumların tespit edilmesi halinde Kurumun prim kaybı işverenlerden 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi uyarınca gecikme zammı ve cezası ile tahsil edilecektir.’’ denmek suretiyle yemek kartı olarak yapılan yemek yardımlarının yemek yenilmesi amacıyla kullanılması gerektiği talimatlandırılmıştır.

İlk yorum yapan siz olun

Bir Cevap YazınCevabı iptal et