İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Nama Yazılı Hisse Senedi Basımı

Reklamlar

pay senedi içeriği

Pay senetlerinin; şirketin unvanını, sermaye tutarını, kuruluş tarihini, bu tarihteki sermaye tutarını, çıkarılan pay senedinin tertibini, bunun tescili tarihini, senedin türünü ve itibari değerini, kaç payı içerdiğini belirtmesi ve şirket adına imza etmeye yetkili olanlardan en az ikisi tarafından imza edilmiş olması şarttır. Nama yazılı pay senetlerinin ayrıca sahiplerinin adı ve soyadını veya ticaret unvanını, yerleşim yerini, pay senedi bedelinin ödenmiş olan miktarını da açıklaması gerekir.

İş bankası müzesinde yer alan bir örnek

Bu senetler şirketin pay defterine kaydolunur.

GERÇEK KİŞİLERİN ANONİM ŞİRKET HİSSE SATIŞININ VERGİLENMESİ


1-Gerçek Kişilerin Anonim Şirkete Ait Hisse Satışının Gelir Vergisi Boyutu

A – Borsaya Kayıtlı Olan Şirketlere Ait Hisselerin Satışı

Gerçek kişiler, hisse senetlerini edinme tarihinden itibaren hangi süre içinde elden çıkartırlarsa çıkartsınlar, bundan doğan kazanç, stopaja ve beyana tabi değildir. Yani Gelir Vergisi yoktur.

B – Borsaya Kayıtlı Olmayan Şirketlere Ait Hisselerin Satışı

i-  Hisse Senedi Ve Geçici İlmühabere Bağlanan Anonim Şirket Hisselerin Satışı

Gerçek kişilere ait hisse senetleri veya ilmühaberler; edinim tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde elden çıkartılması halinde elde edilen kazanç gelir vergisine tabidir. Edinim tarihinden 2 yıl sonra yapılan hisse satışları ise Gelir Vergisine tabi değildir.

ii- Hisse Senedi Ve Geçici İlmühabere Bağlanmamış Anonim Şirket Hisselerin Satışı

Gerçek kişinin hisse senedi veya geçici ilmühaber bastırılmamış bir Anonim Şirket hissesi  satışı herhangi bir süre ayrımı olmaksızın ne zaman satılırsa satılsın Değer Artış Kazancı olarak gelir vergisine tabidir.(GVK Mükerrer md. 80/4)

İlk yorum yapan siz olun

Bir Cevap YazınCevabı iptal et