İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Sgk E tebligat Başvurusu

Reklamlar

 

 

24.9.2021 tarihli 31608 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik” ‘ in 7 inci maddesine göre elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içinde başvuru yapmakla yükümlü tutulmuştur. Başvuru süresi 31.01.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

01.10.2021 tarihinden sonra sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak zorundadır.

Tüzel kişi işverenlerde yönetici/şirket yetkilisi/müdür/kanuni temsilci niteliğindeki herhangi bir kişinin kalmaması (değişmesi, yenisinin atanması, yetkinin alınması vefat vb) durumlarda yeni yönetici/şirket yetkilisi/müdür/kanuni temsilcinin atandığı tarihten itibaren 3 ay içinde e devlet üzerinden başvuru yapması gerekmektedir.

Herhangi bir yönetici tarafından yapılan başvurunun silinmesi durumunda, tüzel kişilik adına yapılan e tebligat başvurusu da silineceğinden, diğer yöneticiler ve yöneticiler tarafından alt hesaba eklenen kullanıcılar da pasife alınacaktır. Bu durumda, tüzel kişilik adına yeniden başvuru yapılması gerekmektedir.

Tüzel kişi işverenler bakımından başvuru için “tüzel kişi” seçeneği kullanılacaktır. Başvuru yapacak kişinin MERSIS veya SGK iş yeri tescil kaydında yönetici/müdür/kanuni temsilci olarak yer alması gerekmektedir.

Gerçek kişi işverenler bakımından işverenin kendisi veya işveren vekili tarafından “gerçek kişi işveren” seçeneğini kullanarak başvuru yapılabilecektir.

Yöneticisi olduğunuz şirkette çalışan personelimiz olmasa da başka bir  dernek yönetimi, apartman yönetimi vs personel dosyası olanlar da tebligat sistemine dahil olması gerekmektedir.

Tüzel kişi işverenler bakımından yöneticilere/müdürlere/kanuni temsilcilere ve bunların dışında kalan gerçek kişi işverenlere “gerçek kişi isteğe bağlı” müracaatları bulunmadığı sürece şahsi işlemlerinden doğan e-Tebligat adresi verilmeyecektir.

https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-sgk-e-tebligat-basvurusu

183961.pdf

İlk yorum yapan siz olun

Bir Cevap YazınCevabı iptal et