Uncategorized

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı 2021-2 Proje Teklif Çağrısı

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı 2021-2 Proje Teklif Çağrısı

2021-02 Rekabetçi ve Yüksek Katma Değerli Üretimin Artırılması İçin Öncelikli Sektörlerdeki İşletmeler ile Savunma Sanayi İhtiyaçlarını Millileştirme Kapsamında İşletmelerin Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge Projelerinin Desteklenmesi

ÇAĞRI AMACI

İmalat sanayii sektörlerinde teknoloji, yenilik, ürün kalitesi ve verimlilik artışı sağlanması, endüstriyel kapasitenin dönüştürülerek daha rekabetçi hale getirilmesi ve yüksek katma değerli üretimin artırılması için orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren işletmelerin öncelikli sektörlerde ve savunma sanayi ihtiyaçlarının, azami ölçüde milli teknolojiler ve yerli imkânlarla karşılamak suretiyle dışa bağımlılığın azaltılması ve bu suretle millileştirme faaliyetleri kapsamında yerli ürün oranını arttırmak ve savunma sanayii ekosistemini güçlendirmek için güçlü bir Ar-Ge ve yenilik yaklaşımı uygulamaya konularak kritik teknolojilere yoğunlaşılarak daha nitelikli bir şekilde desteklenmesini sağlamaktır.

  • Savunma sanayimizin ihtiyaçlarını, sürekli gelişim anlayışı ile azami ölçüde milli teknolojiler ve yerli imkânlarla karşılamak ve ihracatı artırmak üzere savunma sanayii ekosistemini güçlendirmek ve edinilen becerilerin sivil sektöre yayılımını sağlamak amaçlanmıştır.
  • İlaç ve tıbbi cihaz sektöründe küresel pazardaki rekabet gücümüzü artırmak ve değer zincirinde ülkemizi daha üst konuma taşımak amacıyla ilgili sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon proje fikirlerinin desteklenmesi amaçlanmıştır.
  • Raylı sistem araçları ile kritik bileşenlerinin yerli imkânlarla üretilmesine yönelik yerli sanayinin Ar-Ge, tasarım ve üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

BAŞVURU TARİHLERİ

15 Aralık 2021 – 08 Şubat 2022 (56 gün)

ÖLÇEK

KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, KOBİ Beyannamesi onaylı Küçük ve Orta Büyüklükteki(KOBİ) işletmeler başvurabilecektir.

HEDEF ALAN, SEKTÖR VE KONULAR

BİRİNCİ SEKTÖR:

Savunma sanayi ihtiyaçlarının, azami ölçüde milli teknolojiler ve yerli imkânlarla karşılamak suretiyle dışa bağımlılığın azaltılması ve bu suretle millileştirme faaliyetleri kapsamında;

– 26.1 Elektronik bileşenlerin ve devre kartlarının imalatı
– 26.3 İletişim ekipmanlarının imalatı
– 26.4 Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı
– 26.51 Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazların imalatı
– 27.12 Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları imalatı
– 27.3 Kablolamada kullanılan teller ve kablolar ile gereçlerin imalatı

NACE REV 2 sınıflamasına göre faaliyet gösteren işletmeler aşağıdaki Savunma Sanayi Alanına Yönelik konularda başvuru yapabilecektir.

Konular

– QPL’e uygun Askeri Konnektör: MIL-C-55302, D38999 Seri III (dairesel) ve/veya MIL-C-83513 (Micro-D) standartlarında, VPX standardına uygun VITA konnektörleri, askeri çevre koşullarına uygun
– RF Kablolar: Düşük kayıplı, HF-VHF-UHF-L-S-C-X-Ku-K-Ka-V-W-mm frekans bantlarında, MIL-STD-810G askeri çevre koşullarına uygu
-Yüksek Ses Seviyeli Yönlü Diyafram Sürücü Hoparlörler: Frekans Aralığı: 100 Hz – 9 kHz, Empedans: 8 Ohm, Duyarlılık: >=123 DB @2kHz, Güç Kapasitesi: 400W sürekli / 2000 W anlık (300Hz üzerinde), MIL-STD-810G Askeri Çevre Koşullarına uygun
– Akustik Dönüştürücüler (Mikrofon ve kulaklık): Haberleşme sistemlerinde kullanılmak üzere 300Hz-4kHz frekans bandında, MIL-STD-810G askeri çevre koşullarına uygun,
– RF Bileşenler: Muhtelif güç seviyelerinde Zayıflatıcılar, Yönlü Bağlaçlar, Sonlandırıcılar, Filtreler, Anahtarlar, Karıştırıcılar, Güç Bölücü/Birleştiriciler, MIL-STD-810G askeri çevre koşullarına uygun,

İKİNCİ SEKTÖR:

İlaç ve tıbbi cihaz alanında;

– 21.1 Temel eczacılık ürünleri imalatı
– 21.2 Eczacılığa ilişkin ilaçların imalatı
– 32.50 Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı

NACE REV 2 sınıflamasına göre faaliyet gösteren işletmeler aşağıdaki konularda başvuru yapabilecektir.

Konular

Tıbbi Cihazlar

– Ultrason Cihazları
– Bilgisayarlı tomografi, dijital mamografi cihazları
– Hücresel ve moleküler düzeyde görüntüleme sistemleri
– Cerrahi operasyonlarda kullanılmak üzere görüntü işleme ve tarama cihazları
– Fonksiyonel ve anatomik teşhis ve tedavi amaçlı görüntüleme sistemleri
– Robotik Cerrahi sistemleri

İlaç

– Aşı ve bağışıklık ürünleri
– Tanı ve teşhis ürünleri
– Biyoteknolojik ilaçların geliştirilmesi

ÜÇÜNCÜ SEKTÖR:

Raylı sistem araçları ile kritik bileşenlerinin üretiminde

– 26.51 Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazların imalatı
– 27.12 Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları imalatı
– 28.12 Akışkan gücü ile çalışan ekipmanların imalatı
– 28.15 Rulman, dişli/dişli takımı, şanzıman ve tahrik elemanlarının imalatı
– 30.20 Demir yolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı

NACE REV 2 sınıflamasına göre faaliyet gösteren işletmeler aşağıdaki konularda başvuru yapabilecektir.

Konular

– Raylı sistemlerde kullanılacak Cer Sistemi, boji, baliz, araç gövde tasarımı, pnömatik sistemler, dişli kutusu, self röle vb. gibi kritik bileşenler
– Raylı sistem kontrol sistemi, yolcu bilgilendirme sistemleri,
– Sistem entegrasyonu

DİĞER BAŞVURU KOŞULLARI

– Orta yüksek ve Yüksek teknolojili sektörde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir.
– Girişimciler başvuru yapamayacaktır. Sadece KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, KOBİ Beyannamesi onaylı Küçük ve Orta Büyüklükteki(KOBİ) işletmeler başvurabilecektir.

DESTEK ÜST LİMİTİ

Mikro İşletmeler için : 900.000 TL

Küçük İşletmeler için : 1.500.000 TL

Orta Büyüklükteki İşletmeler için : 6.000.000 TL

Destek Adı Mikro İşletme

Destek Üst Limiti (TL)

Küçük İşletme

Destek Üst Limiti (TL)

Orta Büyüklükteki İşletme

Destek Üst Limiti (TL)

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği 200.000 400.000 2.000.000
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 250.000 400.000 3.000.000
Nitelikli Personel Giderleri Desteği 200.000 300.000 500.000
Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri Desteği 100.000 150.000 200.000
Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri Desteği 100.000 150.000 200.000
Diğer Giderler Desteği 50.000 100.000 100.000
TOPLAM 900.000 1.500.000 6.000.000

DESTEK ORANI

Nitelikli Personel Giderleri Desteğinde destek oranı % 100, diğer desteklerde ise %75’tir.

Ar-Ge, Ürge ve İnovasyon Destek Programının detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Ahmet GÜLŞEN Mali Müşavir

1970 yılında doğdu. Erciyes Ünv. İktisat Fakültesinden mezun oldu. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ruhsatına sahip olup, 1998-2007 Dönemlerinde YMM firmasında denetçi, 2007-2009 dönemlerinde imalat sektöründe KOBİ ve büyük ölçekli firmalarda Muhasebe Müdürlüğü yaptı. 2010 yılında Ankara’da Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik bürosu açtı. Arge Muhasebesi ve teşvik hibe konularında çalışmaktadır. ahmetgulsen@gmail.com 5426414699

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: