İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

UZAKTAN YAPILAN ÇALIŞMA AYRICA BİLDİRİLECEK

Reklamlar

4857 sayılı İş Kanunun “Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma” başlıklı 14’üncü maddesinin yedinci fıkrasında; “Uzaktan çalışmanın usul ve esasları, işin niteliği dikkate alınarak hangi işlerde uzaktan çalışmanın yapılamayacağı, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanması ile diğer hususlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.” Denilmektedir. Söz konusu Kanun hükmü uyarınca uzaktan çalışmanın usul ve esaslarına ilişkin “Uzaktan Çalışma Yönetmeliği” 10.03.2021 tarihli 31419 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda, SGK tarafından yeni düzenleme yapılarak sigortalıların ay içerisindeki uzaktan çalışma günlerinin sisteme girilebileceği alanlar Aylık Prim ve Hizmet Belgesine/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine eklenmiştir.

Beyannamelerin gönderilmesi sırasında, sigortalının ay içerisinde uzaktan çalışmasının olması halinde çalışma gün sayısına ilave olarak çalışma gün sayısının ne kadarının uzaktan çalışmaya ilişkin olduğunu da belirtilmesi gerekmekte olup, bildirilen uzaktan çalışma gün sayısı fiili çalışma gün sayısından fazla olamayacaktır.

Her ay kesitinde çalışılan günlerin ne kadarının uzaktan çalışma ne kadarının iş yerinde olduğunu belirtir bir belge hazırlanmasını, uzaktan çalışma yapıldığı gün ve saatlerin işçi/işveren birlikte imzası ile tutanağa bağlanmasının faydalı olacağını düşünüyoruz.

RESİM KAYNAK HayaliAnimasyon

İlk yorum yapan siz olun

Bir Cevap YazınCevabı iptal et