Bireysel Genç Girişim (BİGG)Genç Girişimci Kazanç İstisnasıGenelHibe ve Destekleristihdam teşvikleriKOSGEBprim ve ücret destekleriTEKNOKENTşirketler

KOSGEB NİTELİKLİ ELEMAN İSTİHDAM DESTEĞİ

kazancınız 50.000,00 TL hibe desteği

KOSGEB, İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında birtakım destekler vermektedir. Yurtiçi fuar, yurtdışı iş gezisi, tasarım, belgelendirme ve nitelikli eleman istihdam desteği bu desteklerden bazılarıdır.

Nitelikli eleman desteğinin amacı işletmelerde nitelikli işgücünün artırılması olduğu için destek süresi içinde yeni istihdam edilmiş olan yani işe yeni alınan nitelikli personel için destek verilmektedir.

Destekten yararlanabilmek için bazı şartlar yerine getirilmiş olmalıdır.

 • Kendisi için destek talep edilen nitelikli eleman yüksekokul mezunu olmalı,
 • Destek talebinde bulunan işyerinde işe giriş tarihi itibariyle son 12 ay içinde istihdam edilmemiş olmalı,
 • Destek talebinde bulunan işyerinde ve tam zamanlı olarak çalışıyor olmalı,
 • İşletmenin destekten yararlanabilmesi için, nitelikli elemanın işe giriş tarihinden önce işletmenin son 6 aya ait SGK tahakkuklarındaki gün sayısı toplamı en az 900 gün olmalıdır. Yani işletmede en az tam zamanlı 5 kişi istihdam ediliyor olmalı. son iki ayda en az 120 gün olmalıdır. Yani işletmede en az tam zamanlı iki kişi istihdam ediliyor olmalıdır. Ancak belirlenmiş Öncelikli Teknoloji Alanları ya da Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler için bu şart aranmamaktadır.
 • Destek süresince nitelikli eleman üst limiti 4’tür. Yani işletme bir destek süresinde en fazla 4 nitelikli eleman desteği alabilecektir.
 • Nitelikli eleman, işletmenin farklı illerdeki şubelerinde istihdam edilmesi halinde de destekten faydalanılabilir.
 • İşletmenin asıl işveren SGK sicil numarasına bağlı bir veya birden fazla alt işveren numarası olması durumunda; nitelikli elemanın SGK giriş-çıkışlarının ilgili ay içerisinde gün kaybı olmadan gerçekleştirilmesi gerekir. Aksi durumda ilgili nitelikli elemana ilişkin destek süreci sona erer ve bu nitelikli eleman için gün kaybı olan aylara ilişkin destek ödemesi yapılmaz.
 • İş kazası, doğum, hastalık durumlarında geçici süre ile rapor alınarak işe ara verilmesi halinde, rapor süresi bitiminde nitelikli eleman işe devam ettiği takdirde destek süreci devam eder.

 

KİMLER İÇİN DESTEK ALINAMAZ?

Başka kurum ve kuruluşlardan (vergi, sosyal güvenlik primi vb. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere) herhangi bir isim altında destek alınan elemanlar,

 • İşletme sahibi ve ortakları,
 • İşletme sahibi ve ortaklarının ana, baba, kardeş, eş ve çocukları,
 • Emekliler,
 • Yabancı uyruklular için destek alınamıyor.

 

DESTEK TUTARI NE KADAR?

İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti üzerinden hesaplanan Asgari Geçim İndirimi (bekâr ve çocuksuz) dâhil aylık net asgari ücret tutarının 30 (otuz)’a bölünmesi ile elde edilen tutarın öğrenim durumu katsayısı ile çarpımı sonucunda günlük destek üst limiti belirlenir.

Nitelikli elemanın SGK’ya bildirilen prime esas kazancının çalışma gün sayısına bölünmesiyle bulunacak günlük tutar ile destek üst limiti günlük tutarından hangisi küçükse o rakam, destek hesabında esas alınır.

Buna göre 2020 yılında 1 tane nitelikli eleman için 1 aylık destek üst limit hesabı şöyle olacaktır:

Asgari ücret (AGİ dâhil) Katsayı Destek tutarı (aylık)
Ön Lisans mezunu 2.324,70 TL 1,25 2.905,88 TL
Lisans mezunu 2.324,70 TL 1,5 3.487,05 TL
Doktora mezunu 2.324,70 TL 1,75 4.068,23 TL

Destek süresince işletmenin alabileceği destek tutarı en fazla 50.000 TL’dir.

Program kapsamında verilen destek için oran %60’tır. Ancak;

 • Yeni mezun
 • Kadın
 • Engelli
 • Birinci derecede şehit yakını ve

Gaziler için destek oranı 20 puan ilave ile % 80 olmaktadır.

6 thoughts on “KOSGEB NİTELİKLİ ELEMAN İSTİHDAM DESTEĞİ

 • ilhan

  merhaba çok değerli bir yazı olmuş tam aradığım ve her detaya ulaştığım teşekkürler emekler için

 • Ahmet GÜLŞEN Mali Müşavir

  Değişen hükme göre artık 5 işçi şartı kalkmış durumdadır, nitelikli elemandan önde 1 personel olması yeterlidir.

  (4) İşletmenin bu destekten yararlanabilmesi için, nitelikli elemanın işe giriş tarihinden
  önceki işletmenin son 2 (iki) aya ait SGK Tahakkuk Fişlerinin gün sayısı toplamının en az 120
  (yüz yirmi) gün olması gerekir. Bu koşul, Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda (Tablo 3)
  belirtilen öncelikli teknoloji alanlarında veya teknopark sınırları içerisinde faaliyet gösteren
  işletmeler için aranmaz.

 • AHMET DAMAR

  Ön Lisans mezunu için aylık destek miktarı 2.905,88 TL yazmışsınız. Bu rakam desteğe esas maaş miktarı mıdır. Eğer maaş değil de destek miktarı ise o zaman maaş ne kadar olmalıdır.
  Teşekkür ederim.

 • Ön lisans için hesapladığımız 2.905,88 TL, maaş tutarı değildir. Bahsedilen tutar, destek tutarı üst limitidir, destek en fazla bu kadar olabilir demektir.

  Maaş tutarı daha yüksek olabilir, asgari ücret kadar da olabilir. Ancak örneğin maaş tutarı asgari ücret ise personel için verilecek tutar da asgari ücret kadar olacaktır. Çünkü destek tutarı ve maaşın hangisi düşük ise destek o kadar olacaktır. Eğer maaş tutarı destek üst limitinden fazla ise, örneğin 4.000 TL ise yine verilecek destek tutarı 2.905,88 TL olacaktır, çünkü bu tutar verilebilecek en fazla tutardır.

  Maaş tutarı personel ve işveren tarafından serbestçe belirlenebilir.

 • Kader

  Merhaba
  Ödeme yapılan maaş tutari ile SGK ya yatırılan SGK priminin aynı oranda olması şart mıdır destek alırken

 • Merhaba,

  Mecburiyet olmamakla birlikte destek tutarından azami faydalanabilmeniz için, ödeyeceğiniz maaş tutarının alabileceğiniz destek tutarı kadar ya da biraz üstünde olmasını tavsiye ederiz.

  Öte yandan, SGK prim tutarının ödediğiniz maaş tutarına bağlı olduğu açıktır.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: