yeni işten çıkış kodları

SGK yayımladığı 2021/9 sayılı Genelge ile 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II. maddesinde sayılan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerlerinin her biri için ayrı kod belirledi. Artık iş sözleşmesi mazeretsiz devamsızlık nedeniyle sona erdirilen ile hırsızlık ya da taciz nedeniyle sona erdirilenin bildirimi farklı kodlarla yapılacak.

Örneğin, iş sözleşmesi izin almaksızın işine devam etmemesi nedeniyle işveren tarafından sonlandırılan çalışanın işten çıkış bildirimi Kod-48, iş sözleşmesi cinsel taciz nedeniyle sonlandırılanın bildirimi Kod-44, hırsızlık nedeniyle sonlandırılanın bildirimi Kod-46 ile yapılacak.

Yazar: Ahmet GÜLŞEN Mali Müşavir

1970 yılında Çankırı’da doğdu. Çankırı Lisesi ve Erciyes Ünv. İktisat Fakültesinden mezun oldu. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ruhsatına sahip olup, Kayseri’de 1998-2007 Dönemlerinde YMM firmasında denetçi, 2007-2009 dönemlerinde imalat sektöründe KOBİ ve büyük ölçekli firmalarda Muhasebe Müdürlüğü yaptı. 2010 yılında Ankara’da Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik bürosu açtı. Arge Muhasebesi ve teşvik hibe konularında çalışmaktadır.

Yorum Yazınız