Türkiye’nin en büyük şirketlerine çözüm ortağı olma şansı

TÜSİAD SD2

sanayinin dijital dönüşümü sürecinin güçlendirilmesi ve teknoloji tedarikçisi ekosisteminin

desteklenmesi hedefi ile:
➢ üretim süreçlerinde teknolojiyi kullananlar ile teknolojik çözüm sağlayanları buluşturuyor;
➢ teknoloji tedarikçi kapasitesinin tanıtılmasını ve teknoloji üretimini destekliyor;
➢ teknolojik dönüşüm planlamaları için ilham olacak iyi uygulama örneklerini ortaya koyuyor.
Mikro, küçük ve orta ölçekli teknoloji tedarikçilerine yönelik kurgulanan TÜSİAD SD2

, çalışan prototipi olan

teknoloji sağlayıcılarının müşteri doğrulamalarını yapma süreçlerine de önemli katkı sağlıyor.
TÜSİAD SD2 Programı’nda süreç nasıl işliyor?
➢ Teknoloji kullanıcılarının dijital dönüşüm arayışına uygun nitelikte ürün ve/veya hizmet için teknoloji
tedarikçilerine çağrılar web platformunda yayınlanır.
➢ Bu çağrılara cevap verecek nitelikte ürün ve/veya hizmet geliştiren teknoloji tedarikçilerinin başvuruları web
platformu üzerinden alınır.
➢ “Teknoloji kullanıcılarının” ön değerlendirmesini geçen teknoloji tedarikçileri, “Sanayi-Teknoloji Entegrasyon
Programı” (STEP) kapsamında farklı uzmanlar, kullanıcılar ve önemli ekosistem aktörleriyle bir araya gelme
imkanı elde eder.
➢ STEP kapsamında, “teknoloji kullanıcıları” en uygun “teknoloji tedarikçileri” ile eşleşip, bire bir çalışma dönemine
girerek birlikte bir ‘Çözüm Dosyası’ oluşturur.
➢ Oluşturulan çözüm dosyaları TÜSİAD’ın, değerli iş insanları, kamu temsilcileri, akademisyenler ve
yatırımcılardan oluşturduğu jüriye sunulur. Yapılan sunumlar jüri tarafından değerlendirilerek projelerin başarı
sağladığı alanlar belirlenir.
➢ Bu sürecin sonunda oluşacak başarı hikayeleri “Sanayide Dijital Dönüşüm Başarı Hikayeleri Töreni”nde
kamuoyuyla paylaşılır.
TÜSİAD SD2 Programı hakkında detaylı bilgi ve başvuru için: www.tusiadsd2.org

Yazar: Ahmet GÜLŞEN Mali Müşavir

1970 yılında Çankırı’da doğdu. Çankırı Lisesi ve Erciyes Ünv. İktisat Fakültesinden mezun oldu. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ruhsatına sahip olup, Kayseri’de 1998-2007 Dönemlerinde YMM firmasında denetçi, 2007-2009 dönemlerinde imalat sektöründe KOBİ ve büyük ölçekli firmalarda Muhasebe Müdürlüğü yaptı. 2010 yılında Ankara’da Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik bürosu açtı. Arge Muhasebesi ve teşvik hibe konularında çalışmaktadır.

Yorum Yazınız