TÜBİTAK Mali Rapor Hazırlama kılavuzu yenilendi

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI MALİ MÜŞAVİRLİK PROJE HARCAMALARI DEĞERLENDİRME RAPORU (AGY500) HAZIRLAMA KILAVUZU

TÜBİTAK Mali Rapor hazırlama klavuzunda temel değişiklikler yaptı.

Bu Kılavuz, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen destek programları kapsamında, Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme Raporu talep edilen projeler için Yeminli Mali Müşavirler ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler tarafından Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme Raporu’nun (AGY500) hazırlanması ile ilgili bilgileri içermektedir. Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme Raporu’nun hazırlanması ile ilgili usul ve esaslar projenin desteklendiği programın uygulama esaslarında ve Mali Rapor Hazırlama Kılavuzunda yer almaktadır. AGY500, Uygulama Esasları ve Mali Rapor Hazırlama Kılavuzunda yer alan hükümler de dikkate alınarak bu Kılavuzdaki açıklamalara göre hazırlanacaktır. Destek programı veya çağrı bazında AGY500 formatı farklılık göstermektedir.

Yazar: Ahmet GÜLŞEN Mali Müşavir

1970 yılında Çankırı’da doğdu. Çankırı Lisesi ve Erciyes Ünv. İktisat Fakültesinden mezun oldu. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ruhsatına sahip olup, Kayseri’de 1998-2007 Dönemlerinde YMM firmasında denetçi, 2007-2009 dönemlerinde imalat sektöründe KOBİ ve büyük ölçekli firmalarda Muhasebe Müdürlüğü yaptı. 2010 yılında Ankara’da Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik bürosu açtı. Arge Muhasebesi ve teşvik hibe konularında çalışmaktadır.

Yorum Yazınız