Ticaret Odaları Ödemesinde Tek Ekran

Her ildeki ticaret odaları üye aidat ödemeleri ve takibi için kendi özel uygulamalarına sahip iken artık TOBB’nin hazırladığı tek bir ekran uygulamasına geçildi.

Ticaret Odası Üye aidat ödemeleri için kullanılacak ekran adresi

https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp

 

2020 Yılı Derecelerine Göre Aidat Tarifesi

YILLIK AİDAT

DERECELER

YILLIK AİDAT (TL)

1.DERECE

550,00

2.DERECE

500,00

3.DERECE

450,00

4.DERECE

400,00

5.DERECE

300,00

 

MUNZAM AİDAT

  • Şirketler için tahakkuk eden Ticari Bilanço Karı’nın binde 5‘i kadardır.
  • Şahıslar için Ticari Kazanç Matrahı’nın binde 5‘i kadardır.
  • Munzam Aidatın Tavanı 2020 yılı için 29.430,00 TL‘dir.

AİDAT ÖDEMELERİ

  • Aidatlar yıl içinde Haziran ve Ekim ayı olmak üzere 2 (iki) eşit taksitte tahsil edilmektedir.

 

toob.jpeghttps://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp 

Yazar: Ahmet GÜLŞEN Mali Müşavir

1970 yılında Çankırı’da doğdu. Çankırı Lisesi ve Erciyes Ünv. İktisat Fakültesinden mezun oldu. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ruhsatına sahip olup, Kayseri’de 1998-2007 Dönemlerinde YMM firmasında denetçi, 2007-2009 dönemlerinde imalat sektöründe KOBİ ve büyük ölçekli firmalarda Muhasebe Müdürlüğü yaptı. 2010 yılında Ankara’da Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik bürosu açtı. Arge Muhasebesi ve teşvik hibe konularında çalışmaktadır.

Yorum Yazınız