Teknokent Teslimi Fatura Açıklaması

Teknokent teslimi faturalarımız için açıklama kısmına şu aşağıdaki ibarenin yazılması gerekmektedir.  Teknokent teslimi olmayan iade faturası veya bir yere yapılacak danışmanlık vs faturaları için bu ifade eklenmez.

Not Kısmına yazılacak açıklama
1. 3065 sayılı KDV kanununun geçici 20/1 maddesi hükümlerine göre KDV hesaplanmamıştır.
2. 4691 sayılı KDV kanununun geçici 2. maddesi gereğince kurumlar vergisinden muaftır.
3. xxxx ünvanlı Teknokent xxxxx nolu Proje kapsamında kesilmiştir.

Yazar: Ahmet GÜLŞEN Mali Müşavir

1970 yılında Çankırı’da doğdu. Çankırı Lisesi ve Erciyes Ünv. İktisat Fakültesinden mezun oldu. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ruhsatına sahip olup, Kayseri’de 1998-2007 Dönemlerinde YMM firmasında denetçi, 2007-2009 dönemlerinde imalat sektöründe KOBİ ve büyük ölçekli firmalarda Muhasebe Müdürlüğü yaptı. 2010 yılında Ankara’da Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik bürosu açtı. Arge Muhasebesi ve teşvik hibe konularında çalışmaktadır.

Yorum Yazınız