BA/BS İÇİN DİNAMİK MUTABAKAT DÖNEMİ BAŞLADI

Mükelleflerin ödevlerinden biri de, ay içerisinde belirli bir muhatap ile belirli bir tutarı aşan tutarlardaki alım ve satım ilişkisinin Gelir İdaresine bildirilmesidir. BA Formu ile bildirim sınırını aşan alım işlemleri; BS Formu ile de bildirim sınırlarını aşan satış işlemlerinin bildirimi yapılmaktadır. Konuyla ilgili özet teknik bilgileri “BA ve BS FORMLARI” başlıklı yazımızdan okuyabilirsiniz. Cezai durumlarla karşılaşmamak için doğru bildirimin yapılması önemlidir. Dolayısıyla rakamların doğruluğundan emin olabilmek için taraflar arasında belge ve tutar sayılarının karşılıklı teyit…

"BA/BS İÇİN DİNAMİK MUTABAKAT DÖNEMİ BAŞLADI"