Nakliyeci Tevkifat Uygulamasında Alt Sınır 2.000 TL’ye Çıkarıldı

Buna göre, Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere tevkifat uygulama sınırı 1.000 TL’den 2.000 TL’ye çıkarıldı.

Bilindiği üzere kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlem için tevkifat uygulama sınırı KDV dahil 1.000 TL olarak belirlenmişti.

03.06.2021 Tarih ve 31500 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 36 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile bu sınırda düzenleme yapıldı.

nakliyeci tevkifat sınırı

Yazar: Ahmet GÜLŞEN Mali Müşavir

1970 yılında Çankırı’da doğdu. Çankırı Lisesi ve Erciyes Ünv. İktisat Fakültesinden mezun oldu. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ruhsatına sahip olup, Kayseri’de 1998-2007 Dönemlerinde YMM firmasında denetçi, 2007-2009 dönemlerinde imalat sektöründe KOBİ ve büyük ölçekli firmalarda Muhasebe Müdürlüğü yaptı. 2010 yılında Ankara’da Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik bürosu açtı. Arge Muhasebesi ve teşvik hibe konularında çalışmaktadır.

Yorum Yazınız