KOSGEB Yurtdışı Pazar Destek Programı ile 300 Bin TL Destek

Dinamik Ofis‘lerimiz KOBİ’lere hibe alma sürecinde destek vermektedir.

Yurtdışı Pazar Destek Programı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazara açılmalarına ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlanması amacı ile Yurtdışı Destek Programı yürürlüğe girdi ve başvurular alınmaya başlandı.

          PROGRAMIN AMACI

 • KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kosgebkabiliyetlerini geliştirmek,
 • KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak,
 • KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek,
 • İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak,
 • E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmak.

  DESTEK UNSURLARI VE DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ
   

  • Proje bazlı bu destek programının süresi; en az 6 (altı) ay en fazla 24 (yirmi dört) ayolarak belirlendi.
  • Toplam destek miktarı 300.000 (üç yüz bin) TL.
  • Destek oranı, personel gideri hariç olmak üzere %70 (yetmiş) geri ödemesiz, %30 (otuz) geri ödemeli olarak uygulanıyor.
  • İşletmeler bu destekten sadece 1 (bir) kez faydalanabiliyorlar.
  • Desteklenecek proje giderleri ve üst limitleri aşağıdaki Tablo 1’de yer alıyor.

   

  Tablo 1. Gider Adı ve Destek Üst Limitleri Tablosu

  Gider AdıDestek Üst Limiti (TL)
  Personel Gideri100.000
  Yazılım ve Donanım Giderleri100.000
  Tanıtım Giderleri100.000
  Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri150.000
  Test Analiz ve Belgelendirme Giderleri100.000
  Hizmet Alım Giderleri100.000

Yazar: Ahmet GÜLŞEN Mali Müşavir

1970 yılında Çankırı’da doğdu. Çankırı Lisesi ve Erciyes Ünv. İktisat Fakültesinden mezun oldu. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ruhsatına sahip olup, Kayseri’de 1998-2007 Dönemlerinde YMM firmasında denetçi, 2007-2009 dönemlerinde imalat sektöründe KOBİ ve büyük ölçekli firmalarda Muhasebe Müdürlüğü yaptı. 2010 yılında Ankara’da Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik bürosu açtı. Arge Muhasebesi ve teşvik hibe konularında çalışmaktadır.

1 thought on “KOSGEB Yurtdışı Pazar Destek Programı ile 300 Bin TL Destek

  Ahmet GÜLŞEN Mali Müşavir

  (17/09/2019 - 12:22)

  Programdan yararlanma koşulu

  MADDE 5 – (1) Programdan yararlanılabilmesi için işletmenin; Türk Ticaret
  Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KBS’de kayıtlı ve aktif
  durumda olması gerekir. KBS’ye kayıt, KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin Usul
  ve Esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.

  (2) İşletmenin KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekir.

  (3) Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin, başvuru tarihi itibariyle son mali
  yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması ve son mali yıl verilerinin onaylı olması
  gerekir.

  (4) İşletme bu programdan 1 kez yararlanabilir.

Yorum Yazınız