KONAKLAMA VERGİSİ NEDİR? NASIL UYGULANACAK?

cats

 

24.10.2019 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan Kanun teklifi ile vergilendirme ile ilgili bir dizi yeni düzenleme getiriliyor. Yazı tarihi itibariyle komisyonda olan teklifteki hususlardan biri de,  vergi mevzuatımıza ilk defa girecek olan “Konaklama Vergisi”. Büyük ihtimalle yasalaşacak olan teklifteki konaklama vergisine ilişkin hükümler 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun mülga 34. Maddesinin yeniden düzenlenmesi şeklinde ihdas ediliyor.

Yeniden düzenlenen 34. Maddeye göre;  Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme, yeme-içme, aktivite, havuz vs. gibi tüm hizmetler konaklama vergisine tabi olacak.

Konaklama vergisinin mükellefi hizmeti sunan işletmeler olacak.

Vergi, hizmetin sunulması anında doğacak. Hizmet sunulmadan önce fatura düzenlenmesi durumunda, fatura düzenleme anında vergi doğmuş olacak.

Verginin matrahı ve oranı, Matrah verilen hizmetin KDV hariç tutarı olup, bu tutar üzerinden %2  oranında vergi alınacak.

İşletmelerce düzenlenecek faturalarda, konaklama vergisi ayrıca gösterilecek, KDV matrahına dahil edilmeyecek.

Vergilendirme Dönemi, takvim yılının birer aylık dönemleri olacak. Beyanname ise, takip eden ayın 26. Günü akşamına kadar KDV bakımından mükellef olunan vergi dairesine verilecek ve aynı tarihe kadar ödenecek.

Konaklama vergisinin İstisnaları;

  • Kamu kurum ve kuruluşlarına ait olup, bunlar tarafından işletilen misafirhane ve eğitim tesislerinde verilen hizmetler,
  • Öğrenci yurt, pansiyon ve kamplarında verilen hizmetler,
  • Diplomatik haklara sahip kişi ve kuruluşlar ile vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına verilen hizmetler konaklama vergisinden istisna olacak.

Yazar: Ismail Yogun

1974 Ankara doğumluyum. ilk ve orta öğrenimimi Ankara'da tamamladım. Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümünden 1997 yılında mezun oldum. 1998 yılında Maliye Bakanlığına Gelir Uzman Yardımcısı olarak girdim. 2 yıl bu görevi yaptıktan sonra aynı Bakanlık bünyesinde açılan Vergi Müfettiş Yardımcısı sınavını kazandım. 3 yıllık teorik ve pratik eğitim sürecinden sonra girdiğim yeterlilik sınavını kazanarak Vergi Müfettişliğine atandım. İstanbul, Erzurum ve Ankara'da bu görevimi sürdürdüm. 2007 yılında Maliye Bakanlığı Bilgi İşlem Merkezi bünyesinde kurulan risk analiz merkezinde, vergi incelemelerine yönelik risk analizi çalışmalarında 1 yıl süreyle bulundum. 2008 yılında Yükseköğretim Kurulunda yapılacak inceleme ve soruşturma çalışmalarında bulunmak üzere Maliye Bakanlığı tarafından görevlendirildim. Bu kurumda, denetçilik ve İdari-Mali İşler Daire Başkan Vekilliği görevlerini yürüttüm. 2011 yılında girdiğim sınavı kazanarak Yeminli Mali Müşavirlik ruhsatı aldım. 2014 yılında bağımsız denetçi eğitim ve sınavlarını başarı ile tamamlayarak Bağımsız Denetçi Ruhsatını almaya hak kazandım. Evli ve 4 çocuk babasıyım.

Yorum Yazınız