İstihdam Teşvikinde Bilişim Sektörü Prim Desteği Nace Kodları 4447 / Geçici 19

Bilişim sektöründe, 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesi kapsamında yer alan prim desteğinden, bu maddede öngörülen diğer şartlarla birlikte, NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında aşağıda belirtilen dörtlü ekonomik sınıflandırmada (işkollarında) faaliyet gösteren işyerleri yararlanabilir.

58.21    Bilgisayar oyunlarının yayımlanması
58.29    Diğer yazılım programlarının yayımlanması
61.10    Kablolu telekomünikasyon faaliyetleri
61.20    Kablosuz telekomünikasyon faaliyetleri
61.30    Uydu üzerinden telekomünikasyon faaliyetleri
61.90    Diğer telekomünikasyon faaliyetleri
62.01    Bilgisayar programlama faaliyetleri
62.02    Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri
62.03    Bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleri
62.09    Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri
63.11    Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler
63.12    Web portalları
63.99    Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri

Yazar: Ahmet GÜLŞEN Mali Müşavir

1970 yılında Çankırı’da doğdu. Çankırı Lisesi ve Erciyes Ünv. İktisat Fakültesinden mezun oldu. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ruhsatına sahip olup, Kayseri’de 1998-2007 Dönemlerinde YMM firmasında denetçi, 2007-2009 dönemlerinde imalat sektöründe KOBİ ve büyük ölçekli firmalarda Muhasebe Müdürlüğü yaptı. 2010 yılında Ankara’da Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik bürosu açtı. Arge Muhasebesi ve teşvik hibe konularında çalışmaktadır.

Yorum Yazınız