İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleri Stopaja Tabi

19 Aralık 2018 tarih 30617 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile internet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alınmış olup bu hizmetlere ilişkin olarak hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden, ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına bakılmaksızın 01.01.2019 tarihinden itibaren vergi kesintisi yapılacaktır.

Yapılan düzenleme ile 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yapılacak ödemelere uygulanmak üzere;

Mükellef olup olmamasına bakılmaksızın gerçek kişilere yapılan ödemelerden % 15,

Dar mükellef kurumlara yapılacak ödemelerden  % 15,

 Türkiye’de kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan kurumlara yapılacak ödemelerden % 0,

oranında stopaj yapılacaktır.

Yazar: Ahmet GÜLŞEN Mali Müşavir

1970 yılında Çankırı’da doğdu. Çankırı Lisesi ve Erciyes Ünv. İktisat Fakültesinden mezun oldu. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ruhsatına sahip olup, Kayseri’de 1998-2007 Dönemlerinde YMM firmasında denetçi, 2007-2009 dönemlerinde imalat sektöründe KOBİ ve büyük ölçekli firmalarda Muhasebe Müdürlüğü yaptı. 2010 yılında Ankara’da Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik bürosu açtı. Arge Muhasebesi ve teşvik hibe konularında çalışmaktadır.

Yorum Yazınız