İMALATÇI İHRACATÇILAR KDV İADESİ ALIRKEN YÜKLENİLEN KDV HESABI YAPMAYACAK

6 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7104 sayılı Kanunun 10’uncu maddesiyle, imal ettikleri emtiayı doğrudan ihraç eden firmaların KDV iadesi hesaplanırken hali hazırda yapılan yüklenilen KDV hesabı yerine ihracat bedelinin belli bir oranına kadar iade alma imkanı getirilmiş, bunun için Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.

Söz konusu düzenleme ile KDV Kanununun 32.maddesinin üçüncü fıkrasına; (Maliye Bakanlığı) “imalatçılar tarafından yapılan ihracat işlemlerinden kaynaklanan iadelerde, yüklenilen katma değer vergisi yerine sektörler itibarıyla ihracat bedelinin belli bir oranına kadar iade yaptırmaya yetkilidir.” İbaresi eklenerek, İade talep eden mükelleflerin pratikte yüzde yüz tespiti mümkün olmayan, kimi zaman mükellef ve mali idare arasında ihtilaf oluşturan yüklenilen KDV hesabı dolayısıyla sarf ettikleri iş gücü ve zaman kaybının önüne geçilmiş olacak, belirlenen sektörlerde, ihracat bedelinin belirli bir oranında iade talep edilecektir.

Maliye Bakanlığı Kanunla kendisine verilen yetkiyi hangi sektörler için ve ne oranda kullanacağı ilgili mükellefler tarafından merakla beklenmektedir. Söz konusu düzenleme ihracatı teşvik amacıyla yapılmış olup, benzer bir düzenlemenin teşvik belgeli mükelleflere yapılan satışlar gibi istisnalar kapsamında yurt içi satış yapan imalatçı firmaları da kapsaması gerektiğini değerlendirmekteyiz. Bu düzenleme 01/01/2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Diğer taraftan aynı maddede yapılan diğer bir değişikliğe göre ise, ihracat ve benzeri istisnalar (tam istisna) nedeniyle, indirilemeyen Katma Değer Vergisinin, işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi şartıyla iade gerçekleştirilecektir. Böylelikle, iade talep süresi iki yıl olarak sınırlandırılmış olmaktadır.

Buna göre, iade talebinde bulunacak mükelleflerin istisnaya tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar ilgili dönem beyannamelerinde istisnaya ilişkin yüklenilen KDV sütununu doldurmaları ve en geç bu süre içinde standart iade talep dilekçesi ve ilgili  belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları gerekecektir.

Bu sürelere uygun olarak YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM Raporunun, istisnaya tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı edilmesi gerekecek, b süre içinde YMM Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edilebilecektir.

Yazar: Ismail Yogun

1974 Ankara doğumluyum. ilk ve orta öğrenimimi Ankara'da tamamladım. Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümünden 1997 yılında mezun oldum. 1998 yılında Maliye Bakanlığına Gelir Uzman Yardımcısı olarak girdim. 2 yıl bu görevi yaptıktan sonra aynı Bakanlık bünyesinde açılan Vergi Müfettiş Yardımcısı sınavını kazandım. 3 yıllık teorik ve pratik eğitim sürecinden sonra girdiğim yeterlilik sınavını kazanarak Vergi Müfettişliğine atandım. İstanbul, Erzurum ve Ankara'da bu görevimi sürdürdüm. 2007 yılında Maliye Bakanlığı Bilgi İşlem Merkezi bünyesinde kurulan risk analiz merkezinde, vergi incelemelerine yönelik risk analizi çalışmalarında 1 yıl süreyle bulundum. 2008 yılında Yükseköğretim Kurulunda yapılacak inceleme ve soruşturma çalışmalarında bulunmak üzere Maliye Bakanlığı tarafından görevlendirildim. Bu kurumda, denetçilik ve İdari-Mali İşler Daire Başkan Vekilliği görevlerini yürüttüm. 2011 yılında girdiğim sınavı kazanarak Yeminli Mali Müşavirlik ruhsatı aldım. 2014 yılında bağımsız denetçi eğitim ve sınavlarını başarı ile tamamlayarak Bağımsız Denetçi Ruhsatını almaya hak kazandım. Evli ve 4 çocuk babasıyım.

Yorum Yazınız