Hisse devri tescil edilmediğinde yapılacaklar

1- Tescil yayınlanmadığında ayrılan ortak, (30 gün içinde) esas sermaye payının devrine ilişkin noter onaylı devir sözleşmesini ibraz etmek kaydıyla, bu paylarla ilgili olarak adının sicilden silinmesini isteyebilir.

2- Başvuru üzerine müdürlük, esas sermaye paylarını iktisap edenin adını bildirmesi için şirkete (30 gün) süre verir.

3- İktisap edenin adının bu süre (30 gün) içinde bildirilmemesi halinde müdürlük, durumu sicilin bulunduğu yerdeki ticari davalara bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesine bildirir.

4- Mahkemenin tescile hükmetmesi halinde olgu resen tescil edilir.

Özetle tescil için varis dilekçe ile ticaret sicile başvuracak, müdürlük süre verecek, sürede yapılmazsa sicil müdürlüğü asliye ticaret mahkemesine dava açacak.

Yazar: Ahmet GÜLŞEN Mali Müşavir

1970 yılında Çankırı’da doğdu. Çankırı Lisesi ve Erciyes Ünv. İktisat Fakültesinden mezun oldu. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ruhsatına sahip olup, Kayseri’de 1998-2007 Dönemlerinde YMM firmasında denetçi, 2007-2009 dönemlerinde imalat sektöründe KOBİ ve büyük ölçekli firmalarda Muhasebe Müdürlüğü yaptı. 2010 yılında Ankara’da Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik bürosu açtı. Arge Muhasebesi ve teşvik hibe konularında çalışmaktadır.

Yorum Yazınız