(COVID-19) Ücretsiz İzin

Yeni Koronavirüs (COVID-19) Tedbirleri Kapsamında Geçici İstihdam Güvencesi, Ücretsiz İzin Ve Nakdi Ücret Desteği

ÜCRETSİZ İZİN

Ücretsiz izin kullandırılma şartları nelerdir?

Kanun kapsamında, maddenin yürürlüğe girdiği 17.04.2020 tarihinden itibaren işverenin işçiyi üç aylık süreyi aşmamak üzere ücretsiz izne ayırabileceği düzenlenmiştir. Belirtmek gerekir ki Cumhurbaşkanı üç aylık bu süreyi altı aya çıkartmaya yetkilidir.

Normal şartlarda ücretsiz iznin işverenin tek taraflı talebi ile kullandırılması mümkün değildir. İşverenin işçiyi rızası hilafına ücretsiz izine göndermesi iş sözleşmesinin işveren tarafından feshi olarak yorumlanmaktadır. Ancak görüldüğü üzere Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle işverenin, işçiden onay almak zorunda kalmaksızın, kısmen veya tamamen ücretsiz izin uygulaması yapabileceği hususu düzenlenmiştir.

iyi çalışmalar
Saygılarımla,

Ahmet GÜLŞEN, Mali Müşavir
03123121286 | 05426414699 | ahmetgulsen|
Necatibey Cad. 8/117 (kat 7) Çankaya ANKARA
http://dinamikofis.com/

Yazar: Ahmet GÜLŞEN Mali Müşavir

1970 yılında Çankırı’da doğdu. Çankırı Lisesi ve Erciyes Ünv. İktisat Fakültesinden mezun oldu. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ruhsatına sahip olup, Kayseri’de 1998-2007 Dönemlerinde YMM firmasında denetçi, 2007-2009 dönemlerinde imalat sektöründe KOBİ ve büyük ölçekli firmalarda Muhasebe Müdürlüğü yaptı. 2010 yılında Ankara’da Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik bürosu açtı. Arge Muhasebesi ve teşvik hibe konularında çalışmaktadır.

Yorum Yazınız