BİRDEN FAZLA İŞVERENDEN ÜCRET ALANLAR DİKKAT!

 

                Vergi Daireleri yıl içinde birden fazla iş yerinde çalışan ücretlileri takibe aldı. Halen bu durumda olan ücretliler vergi dairelerine çağrılarak beyanname verilmesi isteniyor.  Geçmiş yıllarda da dahil olmak üzere, yıl içinde birden fazla işverenden ücret alınmışsa ve birinciden sonraki iş yerlerinden 2018 için 34.000 TL’den fazla ücret alınmışsa yıllık beyanname vermek gerekiyor. Vergi dairesi işlem yapmadan önce pişmanlıkla beyanname verilerek cezadan kurtulma imkânı var.

Bilindiği üzere, tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler için beyanname verilmesine gerek yok. Ancak, birden fazla işverenden ücret alıp, birinciden sonraki işverenden alınan ücretlerin toplamı, 2018 yılı için 34.000 TL’yi, 2017 yılı için 30.000 TL’yi aşan ücretliler beyanname vermek zorundalar. Örneğin, 2017 yılında birinci işverenden 40.000 TL ücret geliri elde eden Kerim bey, yine 2017 yılında başka bir iş yerinden 35.000 TL gelir elde etmişse, 2017 yılı için beyanname vermesi gerekecek. Vereceği beyannamede 2017 yılında toplam 75.000 TL geliri olduğunu, bu geliri için 14.010 TL vergi kesintisi yapıldığını bildirecek, hesaplanan 17.130 TL vergiden, kesinti yoluyla ödediği vergiyi düşecek, kalan 3.120 TL’yi ödeyecektir.

Aynı örnekte Kerim bey,  2017 yılında birinci işverenden 40.000 TL, ikinci (ve daha fazla) işverenden 25.000 TL ücret geliri elde ederse, birden sonraki işverenden alınan ücret sınırı olan 30.000 TL’yi geçmediği için beyanname vermesine gerek olmayacaktır.

Halen Vergi Dairelerince bu yönde çalışmalar yapılmakta olup,  birden sonraki işverenden alınan ücretlerin bahsedilen sınırları aşması durumunda Beyanname vermeleri istenmekte. Bu nedenle, bir dilekçe ile vergi dairesine başvurarak pişmanlık hükümleri ile beyanname vermek en doğrusu olacaktır. Bu durumda, vergi ziyaı cezası kesilmeyecektir. Durumun bir vergi incelemesine veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra ise, pişmanlık hükümlerinden yararlanılamayacak ve cezalı tarhiyata muhatap olunacaktır.

Yazar: Ismail Yogun

1974 Ankara doğumluyum. ilk ve orta öğrenimimi Ankara'da tamamladım. Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümünden 1997 yılında mezun oldum. 1998 yılında Maliye Bakanlığına Gelir Uzman Yardımcısı olarak girdim. 2 yıl bu görevi yaptıktan sonra aynı Bakanlık bünyesinde açılan Vergi Müfettiş Yardımcısı sınavını kazandım. 3 yıllık teorik ve pratik eğitim sürecinden sonra girdiğim yeterlilik sınavını kazanarak Vergi Müfettişliğine atandım. İstanbul, Erzurum ve Ankara'da bu görevimi sürdürdüm. 2007 yılında Maliye Bakanlığı Bilgi İşlem Merkezi bünyesinde kurulan risk analiz merkezinde, vergi incelemelerine yönelik risk analizi çalışmalarında 1 yıl süreyle bulundum. 2008 yılında Yükseköğretim Kurulunda yapılacak inceleme ve soruşturma çalışmalarında bulunmak üzere Maliye Bakanlığı tarafından görevlendirildim. Bu kurumda, denetçilik ve İdari-Mali İşler Daire Başkan Vekilliği görevlerini yürüttüm. 2011 yılında girdiğim sınavı kazanarak Yeminli Mali Müşavirlik ruhsatı aldım. 2014 yılında bağımsız denetçi eğitim ve sınavlarını başarı ile tamamlayarak Bağımsız Denetçi Ruhsatını almaya hak kazandım. Evli ve 4 çocuk babasıyım.

Yorum Yazınız