BİNEK OTO GİDERLERİNİN TAMAMI VERGİDEN DÜŞÜLEMEYECEK

24.10.2019 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan Kanun teklifi ile vergilendirme ile ilgili bir dizi yeni düzenleme getirilmesi için teklif verildi. Yazı tarihi itibariyle komisyonda olan teklifteki hususlardan biri de, binek otomobillere ilişkin harcamaların giderleştirilmesinde çeşitli kısıtlamaların getirilmesi. Teklif yasalaşırsa, mevzuatımıza girecek bu hususlara aşağıda maddeler halinde değindik.

  1. Kiralık Binek Otoların Giderleri; Her bir kiralık araç için aylık en fazla 5.500 TL kira gideri yazılabilecek. Bu tutarın üzerindeki giderler, KKEG olarak değerlendirilip vergilendirmeye etkisi olmayacak.

  1. Satın Alınan Binek Otoların Giderleri; işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderlerinin ( yakıt, bakım onarım gibi) en fazla % 70’i gider olarak yazılabilecek.
Binek oto giderlerine kısıtlama geliyor
  1. Satın Alınan Binek Otoların Amortisman Giderleri; Satın alınan binek otoların kdv ve ötv hariç iktisap bedelinin en fazla 135.000 TL’lik kısmı amortisman yoluyla giderleştirilebilecek, fazlası KKEG olarak dikkate alınacak.

Satın alınan binek otonun ÖTV ve KDV dahil iktisap bedelinin en fazla 250.000 TL’lik kısmı amortisman yoluyla giderleştirilebilecek, fazlası KKEG olarak dikkate alınacak.

İkinci el olarak alınan binek otonun da yine en fazla 250.000 TL’lik kısmı amortisman yoluyla giderleştirilebilecek, fazlası  KKEG olarak dikkate alınacak.

Binek otonun iktisap edildiği tarihteki tutarlar dikkate alınacak. Bu tutarlar, her yıl YD oranında artırılarak yeniden belirlenecek.

  1. Satın Alınan Binek Otoların ÖTV ve KDV’si; Satın alınan binek otomobilin ilk iktisabına ilişkin ötv ve kdv toplamının en fazla 115.000 TL’ye kadar kısmı gider yazılabilecek. Fazlası maliyete eklenecek.

Mevcut uygulamada, binek otoların MTV’si hariç tüm giderleri kazancın tespitinde gider olarak gösterilebiliyordu. Ancak, teklifin gerekçesinden bunun suiistimal edilebildiği, işletme ile ilgili olmayan araçların da bu kapsamda değerlendirilebildiği gerekçesi ile bu uygulamaya geçildiği anlaşılmaktadır.

Yazar: Ismail Yogun

1974 Ankara doğumluyum. ilk ve orta öğrenimimi Ankara'da tamamladım. Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümünden 1997 yılında mezun oldum. 1998 yılında Maliye Bakanlığına Gelir Uzman Yardımcısı olarak girdim. 2 yıl bu görevi yaptıktan sonra aynı Bakanlık bünyesinde açılan Vergi Müfettiş Yardımcısı sınavını kazandım. 3 yıllık teorik ve pratik eğitim sürecinden sonra girdiğim yeterlilik sınavını kazanarak Vergi Müfettişliğine atandım. İstanbul, Erzurum ve Ankara'da bu görevimi sürdürdüm. 2007 yılında Maliye Bakanlığı Bilgi İşlem Merkezi bünyesinde kurulan risk analiz merkezinde, vergi incelemelerine yönelik risk analizi çalışmalarında 1 yıl süreyle bulundum. 2008 yılında Yükseköğretim Kurulunda yapılacak inceleme ve soruşturma çalışmalarında bulunmak üzere Maliye Bakanlığı tarafından görevlendirildim. Bu kurumda, denetçilik ve İdari-Mali İşler Daire Başkan Vekilliği görevlerini yürüttüm. 2011 yılında girdiğim sınavı kazanarak Yeminli Mali Müşavirlik ruhsatı aldım. 2014 yılında bağımsız denetçi eğitim ve sınavlarını başarı ile tamamlayarak Bağımsız Denetçi Ruhsatını almaya hak kazandım. Evli ve 4 çocuk babasıyım.

Yorum Yazınız