TÜBİTAK Mali Rapor Hazırlama kılavuzu yenilendi

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI MALİ MÜŞAVİRLİK PROJE HARCAMALARI DEĞERLENDİRME RAPORU (AGY500) HAZIRLAMA KILAVUZU TÜBİTAK Mali Rapor hazırlama klavuzunda temel değişiklikler yaptı. Bu Kılavuz, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen destek programları kapsamında, Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme Raporu talep […]

Elektronik Pay defteri ve karar defteri

Pay defterinin, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin elektronik ortamda tutulması 01/04/2021 de başlıyor. 6102 Sayılı TTK Kanunun 27 nci maddesiyle, TTK’nin defter tutma yükümlülüğüne ilişkin 64 üncü maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir. Bilindiği üzere, şirketler ihtiyari olarak pay defterini, şirketin muhasebesi ile ilgili olan defterler gibi istedikleri takdirde elektronik […]

KOSGEB Nitelikli Eleman Desteği

26/12/2020 tarihli güncel hükümlerle Nitelikli eleman istihdam desteği MADDE 9 – (1) Bu desteğin amacı, işletmelerde nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını sağlamaktır.(2) Destek programı süresi içerisinde yeni istihdam edilen nitelikli eleman için destek verilir.(3) Bu destek, ödeme talebinde bulunan işletmede işe giriş tarihi itibariyle son 12 (on iki) ay içinde istihdam edilmemiş, yükseköğretim kurumundan mezun ve […]

Business Angel, Angel Investor veya BİREYSEL KATILIM SERMAYESİ SİSTEMİ

BİREYSEL KATILIM SERMAYESİ SİSTEMİ  Birçok ülkede Business Angel, Angel Investor gibi isimlerle anılan ülkemizde de Melek Yatırımcı olarak kullanılan kişiler ile ilgili yasal düzenleme, 15 Şubat 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) ile yapılmıştır. Yönetmelikte Melek Yatırımcı, Bireysel Katılım Yatırımcısı (BKY) olarak ifade edilmiş olup, Kişisel varlıklarını ve/veya tecrübe ve birikimlerini […]

Hisse devri tescil edilmediğinde yapılacaklar

1- Tescil yayınlanmadığında ayrılan ortak, (30 gün içinde) esas sermaye payının devrine ilişkin noter onaylı devir sözleşmesini ibraz etmek kaydıyla, bu paylarla ilgili olarak adının sicilden silinmesini isteyebilir. 2- Başvuru üzerine müdürlük, esas sermaye paylarını iktisap edenin adını bildirmesi için şirkete (30 gün) süre verir. 3- İktisap edenin adının bu süre (30 gün) içinde bildirilmemesi […]

Ticaret Odası yapılandırma

Ticaret Odası yapılandırma usulleri ile ilgili ATO’nun bildirimi aşağıdaki gibidir. Online ve fiziken başvuru imkanı tanınmıştır. Resmi Gazete’nin 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 no’lu sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca; Üyelerimizin 2020 yılı I. Taksit tutarları ile ödenmemiş olan 2019 – 2018 […]

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası                        : 6331 Kabul Tarihi                                : 20/6/2012 Yayımlandığı Resmî Gazete    : Tarih  : 30/6/2012             Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur                 : Tertip : 5                              Cilt  : 52  İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri İşverenin genel yükümlülüğü MADDE 4 – (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini […]

%d blogcu bunu beğendi: