Destek Yönetim Sistemi (DYS) (Ticaret Bakanlığı)

Destek Yönetim Sistemi (DYS) Mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası ve Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin başvuruların ilk aşamadan sonuçlanmasına kadar tüm süreçlerinin dijital ortamda yürütüleceği sistem.

TEŞVİK BELGESİ ASGARİ YATIRIM TUTARI ŞARTLARI

TEŞVİK BELGESİ ASGARİ YATIRIM TUTARI ŞARTLARI ARTTIRILDI Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarları arttırılmıştır. Buna göre 2022 yılından itibaren uygulanmak üzere; 1. ve 2. Bölgelerde 1 milyon TL olan asgari sabit yatırım tutarı 3 Milyon TL’ye, 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde ise 500.000 TL’den 1.5 Milyon TL’ye çıkarılmıştır. Yatırımlarınızı 01.01.2022 tarihinden […]

1512 TÜBİTAK #BiGG 2020-2

TÜBİTAK #BiGG 2020-2. Dönem sonuçları belli oldu! 136 #girişimci 200.000TL ile şirketlerini kurarak #girişim hamlelerini başlatıyor. Girişimcilerin hak kaybı yaşamamaları için şirket kurma aşamasında ve faaliyet döneminde hibeleri kullanmayı ihmal etmemesini tavsiye ederiz.

Teknokent Teslimi Fatura Açıklaması

Teknokent teslimi faturalarımız için açıklama kısmına şu aşağıdaki ibarenin yazılması gerekmektedir.  Teknokent teslimi olmayan iade faturası veya bir yere yapılacak danışmanlık vs faturaları için bu ifade eklenmez. Not Kısmına yazılacak açıklama 1. 3065 sayılı KDV kanununun geçici 20/1 maddesi hükümlerine göre KDV hesaplanmamıştır. 2. 4691 sayılı KDV kanununun geçici 2. maddesi gereğince kurumlar vergisinden muaftır. […]

Bölge Dışında Geçirilebilecek Çalışma Süresi Oranı

Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasında Bölge ve Merkezler Dışında Geçirilebilecek Çalışma Süresi Oranı %50’ye Çıkarıldı. 17 Ekim 2021 tarihli ve 31631 sayılı Resmi Gazete’de 4625 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Bilindiği üzere, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Geçici 2 nci maddesi ve 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi […]

KPI nedir?

KPI; şirketlerin, iş birimlerinin, projelerin veya bireylerin stratejik hedefleri ile ilgili olarak ne kadar iyi performans gösterdiklerini ölçmenin bir yolunu sunar. Bu şekilde, iyi tasarlanmış KPI’lar, mevcut performans seviyelerinin ve işletmenin olması gerektiği yerde olup olmadığının net bir görüntüsünü veren hayati seyir araçlarıdır.

İnternet Vergi Dairesinden Beyanname Görüntüleme ve indirme

Şirketiniz için Müşaviriniz tarafından verilen beyannamelerin internet vergi dairesin görüntülenmesi için izlenecek yol aşağıda ekran görüntüleri ile anlatılmıştır. 1) https://ivd.gib.gov.tr/ adresine giriniş ve vergi dairesi kullanıcı adınızla giriş yapınız. 2) beyanname modülüne giriş yapınız 3) Kurumlar vergisi beyannamesi ve Geçici vergi beyannameleri için ilgili beyannameyi tıklayınız. 4) Beyanname görüntüle

Suriyeli Girişimciye Mali Destek – ENHANCER projesi

Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen ENHANCER projesi ile geçim kaynağı ve istihdam imkanları aracılığıyla Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Evsahibi Topluluklara katılımına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Evsahibi Topluluklar ve Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler için en etkin ve kapsayıcı ekosistemler […]

e-Vergi Levhası Nasıl Alınır?

Şahıs işletmeleri ve tüzel kişiliğe haiz her kurum için mali dönem tamamlandıktan sonra bir önceki yılı gösteren vergi levhası interaktif vergi dairesinden alınır. Her yıl Mayıs ayında mali dönem için onaylanan vergi levhası adres değişikliği, ünvan değişikliği gibi hususların vukuunda da yeniden alınmalıdır. Vergi levhası, değişiklik olmadığı müddetçe pdf suretini ibraz ederek kullanılabilir. İnterkatif vergi […]

%d blogcu bunu beğendi: