Genel

KONUT DEĞERİNİN YÜZDE 90’I KADAR KREDİ KULLANILABİLECEK.

Bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte Değişiklik yapılmasına dair yönetmelik bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik ile A sınıfı enerji kimlik belgesine sahip konutlarda kredi kullanımı yüzde 90’a, B sınıfı için de yüzde 85’e çıkarılarak enerji kimlik belgesine sahip konutların satın alınması teşvik edildi. Söz konusu belgelere sahip olmayan konutlar için ise, kredi kullanım oranı […]

Genel

ORTAKLARA BORÇLAR HESABINA DİKKAT! İZAHA DAVET EDİLEBİLİRSİNİZ.

Vergi inceleme ve denetimleri neticesinde çoğu zaman vergi ziyaı tespit edilmekte, bu nedenle mükellefler cezalı tarhiyata muhatap olabilmektedir. Ancak, vergi incelemesi başta olmak üzere idarece gerçekleştirilen işlemlerin süreci uzatabilmekte, bu da vergiye uyum maliyetlerini artıran bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede,  Vergi Usul Kanununun mülga 370 inci maddesi,   “İzaha davet” başlığı altında yeniden düzenlenerek […]

Genel

YENİLENEBİLİR ENERJİDE KDV İSTİSNASI

18 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7161 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la, diğer birçok düzenleme ile birlikte, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendine “haberleşme” ibaresinden sonra gelmek üzere “yenilenebilir ve diğer enerji” ibaresi eklenmiştir. Düzenleme ile; Organize sanayi […]