3 Ay Süreyle Prim, Vergi ve Ücret Desteği

İşverenlerimize İlave İstihdam Kapsamında 3 Ay Süreyle Prim, Vergi ve Ücret Desteği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstihdam Seferberliği 2019 Tanıtım Toplantısı’na katıldı. İşverenlere, “Nisan ayı sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdam için, 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücretini de devlet olarak biz karşılayacağız” diye müjde veren Bakan […]

Continue Reading

KDV İADESİNİN YARISI “ON İŞ GÜNÜ” İÇİNDE ALINABİLECEK

24 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik yapılmasına dair tebliğ bugünkü (20/02/2019) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe göre, belirli şartları haiz mükelleflerin iade talebine ilişkin KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna göre olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının %50’sinin on iş günü içerisinde gerçekleştirilebilmesine imkân tanıyan “KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulaması” […]

Continue Reading

UEFA MÜSABAKALARINA İLİŞKİN KDV İSTİSNASI

  2019 UEFA Süper Kupa finali, 14 Ağustos 2019 tarihinde Vodafone Park’ta,  2020 Şampiyonlar Ligi finali de Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. KDV Kanuna eklenen Geçici 40. Madde[1] ile 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Bu kapsamda; Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda […]

Continue Reading

İMALAT SANAYİİNE YÖNELİK YTB KAPSAMINDAKİ İNŞAT İŞLERİNDE KDV İADESİ (2019)

  İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında sabit yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin, mükelleflere iadesine ilişkin KDV Kanunundaki geçici 37.  Madde uygulaması 2019 yılında da devam edecektir. 3065 sayılı Kanunun geçici 37 nci maddesinde; İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında, sabit yatırım olarak öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat […]

Continue Reading

İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞLARDA ESNAF MUAFLIĞI VE TEVKİFAT

Evlerde kendi el emekleri ile imal ettikleri ürünleri internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar, yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarı ilgili yıl için geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarından fazla olmadığı sürece esnaf muaflığı kapsamında kabul edileceklerdir. 306 Seri No.lu. Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Gelir İdaresi başkanlığının web sitesinde yayımlandı. Taslakta; 17/1/2019 tarihli […]

Continue Reading

BU SEKTÖRDE KDV ORANI %1,5 OLDU. (HASILAT  ESASLI VERGİLEME )

KDV Kanununun 38.Maddesinde 7104 Sayılı Kanunla 29/03/2018 tarihinde yapılan değişiklik ile gerçek usulde vergilendirmenin yanında hasılat esaslı vergilendirme sistemi ihdas edilmiş, düzenlemenin 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştı. Buna göre, İşletme Hesabı Esasına göre defter tutan ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek kazanç sahibi mükelleflerden Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen sektör ve meslek grupları kapsamında yer […]

Continue Reading

TUBİTAK (TEYDEB) DESTEKLERİ MALİ RAPORU VE AGY500 (YMM) RAPORU

Bilindiği üzere, TÜBİTAK bünyesinde özel sektör kuruluşları, kamu kurumları ve üniversitelerin Araştırma-Geliştirme faaliyetlerine proje esaslı destekler verilmektedir. Bunlar; Sanayi AR-GE Proje (TEYDEB) Destekleri,  Akademik ve KAMU Kurumu AR-GE (ARDEB) Destekleri ve Girişimcilik Destekleri şeklinde sınıflandırılmaktadır. Özel sektör kuruluşlarına Teknoloji ve Yenilik Destekleri Başkanlığı (TEYDEB) tarafından verilen desteklerden bazıları aşağıdaki gibidir. Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı […]

Continue Reading

VERGİ SUÇU RAPORLARINA VERİLEN “RDK  MÜTALAASI”  

213 s. Vergi Usul Kanununun “Bazı Kaçakçılık Suçlarının Cezalandırılmasında Usul” başlıklı 367. Maddesi; “Yaptıkları inceleme sırasında 359 uncu maddede yazılı suçların işlendiğini tespit eden Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları  tarafından ilgili rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla doğrudan doğruya.. ..keyfiyetin Cumhuriyet başsavcılığına bildirilmesi mecburidir.” Hükmünü amir bulunmaktadır. Buna göre, Vergi Müfettişleri tarafından tespit edilen 359 uncu […]

Continue Reading