İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

YENİLENEBİLİR ENERJİDE KDV İSTİSNASI

Reklamlar

18 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7161 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la, diğer birçok düzenleme ile birlikte, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendine “haberleşme” ibaresinden sonra gelmek üzere “yenilenebilir ve diğer enerji” ibaresi eklenmiştir.

Düzenleme ile; Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin yenilenebilir ve diğer enerji tesisleri inşaasına yönelik bunlara yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları KDV’den istisna edilmiştir. Düzenleme tam istisna kapsamında olup, bu kapsamda mal teslimi ve hizmet ifası gerçekleştiren mükelleflerin yüklendikleri KDV’leri indirilmesi, indirim konusu yapılamayan kısmın ise iadesi mümkün bulunmaktadır.

Söz konusu istisna; 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre kurulan organize sanayi bölgeleri ile bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmeler ile 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ile küçük sanayi sitesi yapı kooperatifi ana sözleşmesi hükümlerine göre kurulmuş küçük sanayi sitesi yapı kooperatiflerinin bu kapsamdaki mal ve hizmet alımlarında uygulanacaktır.

Organize sanayi bölgeleri ile bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmeler ve küçük sanayi sitesi yapı kooperatifleri, hazırlanan proje kapsamında istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmetlere ilişkin bir liste hazırlayacaklar, proje ve bu proje kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin listeyi elektronik ortamda sisteme gireceklerdir. Mükellef mal ve hizmetlere ilişkin listeyi elektronik ortamda sisteme girdikten sonra KDV yönünden bağlı olduğu/bulunduğu vergi dairesine istisna belgesi almak için başvuruda bulunarak istisna belgesi alınacaktır.

İlk yorum yapan siz olun

Bir Cevap YazınCevabı iptal et