2019 bağkur primi ne kadar?

01 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında esnaf ve çiftci bağ kur primlerinin tutarları; Esnaf, şirket ortaklarının ödeyeceği bağkur primi 2019 yılında indirimsiz olarak 882,21 TL, prim borcunuzun olmaması ve primlerinizi düzenli ödemeniz halinde ise %5 indirimli olarak 754,61 TL. İsteğe bağlı bağkur 2019 primi 818,56 TL, (isteğe bağlı 4b bağkurlular %5 oranındaki […]

Continue Reading

BES Yaş Hadleri ve Tekrar Giriş

27.12.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve 16.01.2019 tarihli “Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Sektör Duyurusu” uyarınca çalışanların yaş kontrolü, sisteme dahil edilme ve yeniden katılım koşulları değişmiştir. Kurumunuzu ve […]

Continue Reading

İMALATÇI İHRACATÇILAR KDV İADESİ ALIRKEN YÜKLENİLEN KDV HESABI YAPMAYACAK

6 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7104 sayılı Kanunun 10’uncu maddesiyle, imal ettikleri emtiayı doğrudan ihraç eden firmaların KDV iadesi hesaplanırken hali hazırda yapılan yüklenilen KDV hesabı yerine ihracat bedelinin belli bir oranına kadar iade alma imkanı getirilmiş, bunun için Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir. Söz konusu düzenleme ile KDV Kanununun 32.maddesinin üçüncü fıkrasına; (Maliye […]

Continue Reading

HIZLANDIRILMIŞ KDV İADE SİSTEMİ (HİS) SERTİFİKASI NEDİR? KİMLER ALABİLİR?  

Hızlandırılmış KDV İade Sistemi (HİS) sertifikası, aşağıdaki şartları taşıyan mükelleflere verilen ve KDV iade taleplerinin hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasını amaçlayan bir belgedir. HİS sertifikası olan mükelleflerin KDV iade talepleri tutarlarına bakılmaksızın teminat, VİR veya YMM raporu aranmaksızın hızlıca yerine getirilmektedir. Bu şekilde, söz konusu mükelleflerin KDV iade işlemlerinde, teminat veya YMM raporu giderleri söz konusu […]

Continue Reading

KONUT DEĞERİNİN YÜZDE 90’I KADAR KREDİ KULLANILABİLECEK.

Bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte Değişiklik yapılmasına dair yönetmelik bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik ile A sınıfı enerji kimlik belgesine sahip konutlarda kredi kullanımı yüzde 90’a, B sınıfı için de yüzde 85’e çıkarılarak enerji kimlik belgesine sahip konutların satın alınması teşvik edildi. Söz konusu belgelere sahip olmayan konutlar için ise, kredi kullanım oranı […]

Continue Reading

BA ve BS FORMLARI

Mükelleflerin bir kısmının aylık bir yükümlülüğü var: BA ve BS Formu. BA-BS Formları bir beyanname türü olmakla beraber mükellef için bir ödeme yükümlülüğü getirmemektedir. BA-BS Formları mükellef bakımından sadece bildirim görevidir. Vergi Usul Kanunu bildirim başlıklı 148 ve 149. Maddeleri gereğince ve 362 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre Bilanço esasına göre defter […]

Continue Reading

ORTAKLARA BORÇLAR HESABINA DİKKAT! İZAHA DAVET EDİLEBİLİRSİNİZ.

Vergi inceleme ve denetimleri neticesinde çoğu zaman vergi ziyaı tespit edilmekte, bu nedenle mükellefler cezalı tarhiyata muhatap olabilmektedir. Ancak, vergi incelemesi başta olmak üzere idarece gerçekleştirilen işlemlerin süreci uzatabilmekte, bu da vergiye uyum maliyetlerini artıran bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede,  Vergi Usul Kanununun mülga 370 inci maddesi,   “İzaha davet” başlığı altında yeniden düzenlenerek […]

Continue Reading

YENİLENEBİLİR ENERJİDE KDV İSTİSNASI

18 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7161 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la, diğer birçok düzenleme ile birlikte, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendine “haberleşme” ibaresinden sonra gelmek üzere “yenilenebilir ve diğer enerji” ibaresi eklenmiştir. Düzenleme ile; Organize sanayi […]

Continue Reading

İşsizlik Ödeneği / İşsizlik Sigortası

İşsizlik Ödeneğinin Tanımı Sigortalı işsizlere 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için yine Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan ödemedir. İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Koşulları Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak, Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak, Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en […]

Continue Reading

Defterlerin Kapanış Tasdiki ve Onay Yenileme

Defterlerin Kapanış Tasdiki ve Onay Yenileme   6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası “ …….. Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar notere yaptırılır. ……. “ hükmünü taşımaktadır. KAPANIŞ ONAYI Anonim şirketler ile sermayesi […]

Continue Reading