2019 Yılı Dernek Beyanname ve Bildirimlerinin Süresi Uzatıldı

2019 Yılı Dernek Beyanname ve Bildirimlerinin Süresi Uzatıldı

Dernekler Kanunu’nun 19’uncu maddesi uyarınca düzenlenecek beyannameler her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülkî idare amirliğine verilmesi gerekmektedir.

Konuya ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı’nın 03.04.2020 tarihli ve 2612 sayılı yazısında Koranavirüs kaynaklı Covid-19 hastalığı üzerine dernelerkle ilgili vermekle yükümlü oldukları beyanname ve bildirimlerin hazırlanış ve veriliş sürelerinin de sekteye uğradığı belirtilerek, Nisan ayı sonuna kadar verilmesi gereken dernek beyannameleri ve mevzuattan kaynaklanan diğer bildirimlerin 01.08.2020 tarihine kadar ertelendiği belirtilmiştir.

iyi çalışmalar
Saygılarımla,

Ahmet GÜLŞEN, Mali Müşavir
03123121286 | 05426414699 | ahmetgulsen|
Necatibey Cad. 8/117 (kat 7) Çankaya ANKARA
http://dinamikofis.com/

Yazar: Ahmet GÜLŞEN Mali Müşavir

1970 yılında Çankırı’da doğdu. Çankırı Lisesi ve Erciyes Ünv. İktisat Fakültesinden mezun oldu. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ruhsatına sahip olup, Kayseri’de 1998-2007 Dönemlerinde YMM firmasında denetçi, 2007-2009 dönemlerinde imalat sektöründe KOBİ ve büyük ölçekli firmalarda Muhasebe Müdürlüğü yaptı. 2010 yılında Ankara’da Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik bürosu açtı. Arge Muhasebesi ve teşvik hibe konularında çalışmaktadır.

Yorum Yazınız