Genel

İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞLARDA ESNAF MUAFLIĞI VE TEVKİFAT

Evlerde kendi el emekleri ile imal ettikleri ürünleri internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar, yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarı ilgili yıl için geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarından fazla olmadığı sürece esnaf muaflığı kapsamında kabul edileceklerdir. 306 Seri No.lu. Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Gelir İdaresi başkanlığının web sitesinde yayımlandı. Taslakta; 17/1/2019 tarihli […]

Genel

BU SEKTÖRDE KDV ORANI %1,5 OLDU. (HASILAT  ESASLI VERGİLEME )

KDV Kanununun 38.Maddesinde 7104 Sayılı Kanunla 29/03/2018 tarihinde yapılan değişiklik ile gerçek usulde vergilendirmenin yanında hasılat esaslı vergilendirme sistemi ihdas edilmiş, düzenlemenin 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştı. Buna göre, İşletme Hesabı Esasına göre defter tutan ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek kazanç sahibi mükelleflerden Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen sektör ve meslek grupları kapsamında yer […]

Genel

TUBİTAK (TEYDEB) DESTEKLERİ MALİ RAPORU VE AGY500 (YMM) RAPORU

Bilindiği üzere, TÜBİTAK bünyesinde özel sektör kuruluşları, kamu kurumları ve üniversitelerin Araştırma-Geliştirme faaliyetlerine proje esaslı destekler verilmektedir. Bunlar; Sanayi AR-GE Proje (TEYDEB) Destekleri,  Akademik ve KAMU Kurumu AR-GE (ARDEB) Destekleri ve Girişimcilik Destekleri şeklinde sınıflandırılmaktadır. Özel sektör kuruluşlarına Teknoloji ve Yenilik Destekleri Başkanlığı (TEYDEB) tarafından verilen desteklerden bazıları aşağıdaki gibidir. Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı […]

Genel

VERGİ SUÇU RAPORLARINA VERİLEN “RDK  MÜTALAASI”  

213 s. Vergi Usul Kanununun “Bazı Kaçakçılık Suçlarının Cezalandırılmasında Usul” başlıklı 367. Maddesi; “Yaptıkları inceleme sırasında 359 uncu maddede yazılı suçların işlendiğini tespit eden Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları  tarafından ilgili rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla doğrudan doğruya.. ..keyfiyetin Cumhuriyet başsavcılığına bildirilmesi mecburidir.” Hükmünü amir bulunmaktadır. Buna göre, Vergi Müfettişleri tarafından tespit edilen 359 uncu […]

Genel

2019 bağkur primi ne kadar?

01 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında esnaf ve çiftci bağ kur primlerinin tutarları; Esnaf, şirket ortaklarının ödeyeceği bağkur primi 2019 yılında indirimsiz olarak 882,21 TL, prim borcunuzun olmaması ve primlerinizi düzenli ödemeniz halinde ise %5 indirimli olarak 754,61 TL. İsteğe bağlı bağkur 2019 primi 818,56 TL, (isteğe bağlı 4b bağkurlular %5 oranındaki […]

BES Genel

BES Yaş Hadleri ve Tekrar Giriş

27.12.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve 16.01.2019 tarihli “Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Sektör Duyurusu” uyarınca çalışanların yaş kontrolü, sisteme dahil edilme ve yeniden katılım koşulları değişmiştir. Kurumunuzu ve […]

Genel

İMALATÇI İHRACATÇILAR KDV İADESİ ALIRKEN YÜKLENİLEN KDV HESABI YAPMAYACAK

6 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7104 sayılı Kanunun 10’uncu maddesiyle, imal ettikleri emtiayı doğrudan ihraç eden firmaların KDV iadesi hesaplanırken hali hazırda yapılan yüklenilen KDV hesabı yerine ihracat bedelinin belli bir oranına kadar iade alma imkanı getirilmiş, bunun için Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir. Söz konusu düzenleme ile KDV Kanununun 32.maddesinin üçüncü fıkrasına; (Maliye […]

Genel

HIZLANDIRILMIŞ KDV İADE SİSTEMİ (HİS) SERTİFİKASI NEDİR? KİMLER ALABİLİR?  

Hızlandırılmış KDV İade Sistemi (HİS) sertifikası, aşağıdaki şartları taşıyan mükelleflere verilen ve KDV iade taleplerinin hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasını amaçlayan bir belgedir. HİS sertifikası olan mükelleflerin KDV iade talepleri tutarlarına bakılmaksızın teminat, VİR veya YMM raporu aranmaksızın hızlıca yerine getirilmektedir. Bu şekilde, söz konusu mükelleflerin KDV iade işlemlerinde, teminat veya YMM raporu giderleri söz konusu […]

Genel

KONUT DEĞERİNİN YÜZDE 90’I KADAR KREDİ KULLANILABİLECEK.

Bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte Değişiklik yapılmasına dair yönetmelik bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik ile A sınıfı enerji kimlik belgesine sahip konutlarda kredi kullanımı yüzde 90’a, B sınıfı için de yüzde 85’e çıkarılarak enerji kimlik belgesine sahip konutların satın alınması teşvik edildi. Söz konusu belgelere sahip olmayan konutlar için ise, kredi kullanım oranı […]

Genel Global İnteraktif Mükellef Uncategorized

BA ve BS FORMLARI

Mükelleflerin bir kısmının aylık bir yükümlülüğü var: BA ve BS Formu. BA-BS Formları bir beyanname türü olmakla beraber mükellef için bir ödeme yükümlülüğü getirmemektedir. BA-BS Formları mükellef bakımından sadece bildirim görevidir. Vergi Usul Kanunu bildirim başlıklı 148 ve 149. Maddeleri gereğince ve 362 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre Bilanço esasına göre defter […]