WorldPay, Garantipay ile Vergi ödeme

Birçok Vergi türleri için ödemeler sadece Devlet bankaları aracılığı ile yapılmaktadır. Devlet bankalarının dışında ve de kredi kartı ile vergi ödeme yolları da bulunmaktadır. Bu yazımızda WorldPay ile bir örnek anlatacağız. GarantiPay ile yapılacak ödemeler de aynı şekilde yapılacaktır. ilk aşama İnteraktif vergi dairesi web sitesine giriş yapılmalıdır. Borç sorgulama bölümünde ödemek istediğiniz vergiyi seçin […]

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Açıldı

Programdan Yararlanma Koşulu Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programından araştırma geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan İşletmeler/girişimciler ile ürün geliştirme konusunda projesi olan işletmeler yararlanabilir. -Ar-ge ve inovasyon projesi kapsamındaki başvuru sahiplerinin; yeni bir ürün/süreç/hizmet üretilmesi, mevcut bir ürün/süreç/hizmet geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin […]

KOSGEB KOBİ’lere E-Tebligat Zorunluluğu Getiriyor

KOBİ’ler, “ https://basvuru.etebligat.gov.tr ” adresi üzerinden e-Tebligat adresi alacak ve KOSGEB veritabanına kaybedecek. UETS Nedir? 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun değiştirilen 7/a maddesi ile 6.12.2018 tarihinde yayımlanan 30617 sayılı Elektronik Tebligat Yönetmeliğine uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemlerini yürütmek amacıyla PTT A.Ş tarafından kurulan, işletilen ve güvenliği sağlanan sisteme UETS adı veriliyor. E-Tebligat Nedir ? Tebligat Kanununda […]

TÜBİTAK Mali Rapor Hazırlama kılavuzu yenilendi

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI MALİ MÜŞAVİRLİK PROJE HARCAMALARI DEĞERLENDİRME RAPORU (AGY500) HAZIRLAMA KILAVUZU TÜBİTAK Mali Rapor hazırlama klavuzunda temel değişiklikler yaptı. Bu Kılavuz, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen destek programları kapsamında, Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme Raporu talep […]

Elektronik Pay defteri ve karar defteri

Pay defterinin, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin elektronik ortamda tutulması 01/04/2021 de başlıyor. 6102 Sayılı TTK Kanunun 27 nci maddesiyle, TTK’nin defter tutma yükümlülüğüne ilişkin 64 üncü maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir. Bilindiği üzere, şirketler ihtiyari olarak pay defterini, şirketin muhasebesi ile ilgili olan defterler gibi istedikleri takdirde elektronik […]

%d blogcu bunu beğendi: